UiO-forskere invitert til Senter for grunnforskning

Senter for grunnforskning (CAS) har tildelt tre nye forskergrupper opphold og forskningsmidler. Av de tre, er to av gruppene fra UiO, mens den tredje blant annet består av professor Jørn Øyrehagen Sunde, som starter ved UiO i år.

Bildet kan inneholde: eiendom, bygning, estate, herregård, hus.

CAS holder til i Det Norske Videnskaps-akademis lokaler. Foto: DNVA/CAS

Gratulerer til alle de tre forskningsgruppene! Disse har kommet gjennom et svært trangt nåløye, og jeg er sikker på at invitasjonen fra Senter for grunnforskning vil bidra svært positivt i de videre forskningsprosjektene, sier rektor Svein Stølen.

Hovedformålet til Senter for grunnforskning (cas.oslo.no) er å fremme fremragende, nysgjerrighetsdrevet grunnforskning. Forskningen er gruppebasert, og alle prosjektene er initiert av forskerne selv. Forskningsgruppene får tilbringe et akademisk år i Det Norske Videnskaps-Akademis (dnva.no) lokaler i Oslo.

Vi vet at tidligere prosjekter ved Senter for grunnforskning har gitt grobunn for store, nye forskningsbevilgninger. Kvaliteten på forskerne som inviteres inn er svært høy, og ved Senter for grunnforskning kan forskerne fordype seg om sitt eget prosjekt og samtidig også få inspirasjon til nye forskningsfelt, sier rektor Svein Stølen.

Tidligere i høst ble Bodhisattava Chattopadhyay tildelt det prestisjetunge ERC Starting grant. Han sier at oppholdet ved CAS hjalp ham å med forberedelsene til den tøffe utvelgelsesprosessen i Det europeiske forskningsrådet.

De tre gruppene som er invitert til CAS er:

Om Senter for grunnforskning

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) er en forskningsstiftelse, grunnlagt av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1989.

Alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan søke om å lede en gruppe ved CAS. Søkeren setter selv sammen sin forskergruppe og kan invitere fremragende kolleger fra hele verden til å bidra på prosjektet. Deltakernes opphold varierer i lengde, fra noen måneder til hele året. Gruppelederne oppholder seg ved CAS i hele perioden.

Utvelgelsen av de tre forskningsgruppene skjer etter en omfattende prosess med internasjonale sakkyndige. Avgjørelsen skjer to år før oppstart slik at gruppelederne har god tid til å planlegge.

 

Les også: Simen Kvaal og Thomas Bondo Pedersens forskning

Publisert 19. sep. 2019 09:29 - Sist endret 19. sep. 2019 12:50