UiO-forskere mottar støtte til forskning på kreft

I går ble det offentliggjort hvilke forskningsmiljøer som kom gjennom nåløyet for den årlige tildelingen fra Kreftforeningen. Av de femten prosjektene som ble tildelt midler, kommer fire fra UiO.

Bildet kan inneholde: begivenhet, tildele, samfunnet, jobb, arbeid.

UiOs forskere sammen med viserektor Per Morten Sandnes og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel under tildelingen. Foto: Jorunn Valle Nilsen. 

Professor Pål Øystein Falnes ved Institutt for biovitenskap leder et prosjekt som skal finne kjemiske forbindelser som kan hemme cellevekst i lunge- og bukspyttkjertelkreft. Kreftforeningen støtter prosjektet med 6,3 millioner kroner over tre år.

Seniorforsker Fredrik Schjesvold ved Institutt for klinisk medisin leder en klinisk studie som skal se på om tidlig oppdagelse og behandling av tilbakefall av benmargskreft fører til bedret prognose. Kreftforeningen støtter prosjektet med om lag 7,7 millioner kroner over fire år.

Professor Hesso Fahran ved Institutt for medisinske basalfag leder et grunnforskningsprosjekt som skal finne grunnen til at beinmargkreftceller deler seg mer enn friske celler. Kreftforeningen støtter prosjektet med nær 6 millioner kroner over tre år.

Professor Anne Spurkland ved Institutt for medisinske basalfag leder et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan immuncellene som skal drepe kreftcellene virker. Slik kan kreftimmunterapi bli både mer effektiv og skånsom. Kreftforeningen støtter prosjektet med om lag 6,5 millioner kroner over fire år.

Totalt mottak UiO 25 millioner kroner i tildelingen.

 

Fakta om Kreftforeningens forskningstildeling:

  • I 2019 bevilger Kreftforeningen totalt 230 millioner kroner til forskning.
  • Nesten 100 millioner kroner deles ut via den årlige åpne forskningsutlysningen, og de resterende millionene deles ut til andre tematiske satsninger gjennom året.
  • Kreftforeningens årlige forskningstildeling er basert på en åpen utlysning. Alle forskningsmiljøene i Norge kan søke om midler.

 

Publisert 1. nov. 2019 12:31 - Sist endret 1. nov. 2019 14:49