UiO skal redusere sine flyreiser med 10 prosent neste år

Universitetsstyret vedtok mål om 10 prosents reduksjon i CO2-utslipp fra flyreiser i 2020 og vil at UiO skal ha høye ambisjoner for klimagasskutt fremover.

Bildet kan inneholde: flyreise, himmel, vinge, dagtid, flyselskap.

Neste år skal UiO redusere klimagassutslipp fra sine flyreiser med 10 prosent. Det ble vedtatt på møtet til Universitetsstyret. Foto: Colourbox

Under styremøtet 3.desember 2019 ga rektor Svein Stølen en redegjørelse for status og videre prosess for å redusere UiOs klimagassutslipp. Et første utkast til en konkret tiltaksplan ble presentert. Den er én av flere igangsatte prosesser ved UiO som har som mål å kutte klimagassutslipp og generelt gjøre UiOs kjernevirksomhet og drift så bærekraftig som mulig.

– Jeg er svært glad for at tilbakemeldingene fra styret var så positive og at de vedtok et tydelig mål om reduksjon i flyreiser. Vi fikk tilslutning til å ha ambisiøse mål og det er godt å ha et slikt mandat i ryggen når vi skal gå videre med dette arbeidet, sier Stølen.

Les hele styresaken og protokoll her.

Virke sammen med ny klima- og miljøstrategi

Styremedlemmene roste tiltaksplanen og ga uttrykk for at de var stolte over at UiO går foran i en slik satsing. Samtidig påpekte de behovet for å legge til rette for flere teknologiske løsninger, og at det er viktig ikke å glemme at UiOs fremste bidrag til klima, miljø og bærekraft er kunnskapsproduksjon.

– Det er vi helt enige i, og det er derfor vi neste år skal utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO. Utkastet til tiltaksplan må ses i sammenheng med strategien samt en videre utvikling av klimaregnskapet vårt. Disse skal fungere som verktøy for å levere på klima-, miljø- og bærekraftmål som blant annet vil bli forankret i vår Strategi2030, sier Stølen.

Må gjøre noe med flyreise-incentiver

Omfanget av UiO-relaterte flyreiser har vært tema for debatt på universitetet i høst og vinter. Gjennom en intern høringsrunde ble alle ansatte og Studentparlamentet invitert til å komme med forslag til kutt-tiltak.

Blant målene i tiltaksplanen er 10 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra flyreiser i 2020. Styret påpekte at det i så fall blir viktig å gjøre noe med de mange incentivene for UiO-forskere til å fly mer.

– Her blir det viktig å finne en god balanse, for det er ikke realistisk å tenke at vi skal slutte å fly. UiO er, og skal fortsatt være, et internasjonalt orientert universitet. Vi skal levere løsninger på store samfunnsutfordringer både ute og hjemme. Det betyr at vi ikke kan isolere oss, understreker Stølen.

Sesjonen på møtet ble avsluttet med at styret ga sin tilslutning til videre arbeid med å utvikle en tiltaksplan for klimagassreduksjon. Utkastet til tiltaksplan ble opprinnelig fremmet som en diskusjonssak, men det ble åpnet for vedtak for å sørge for innsats i hele 2020.

Emneord: UiO, Svein Stølen, klimagassutslipp, tiltaksplan, flyreiser, Co2
Publisert 3. des. 2019 18:09 - Sist endret 21. jan. 2020 15:45