English version of this page

APRILSNARR: Universitetet i Oslo blir Apollon University

Universitetsstyret vedtok fredag 29. mars å endre universitetets navn til Apollon University. Det nye navnet er godt forankret i UiOs historie og skal styrke universitetets internasjonale posisjon.

– UiO er et av Norges fremste kunnskapsmiljøer og målet er å styrke vår posisjon i Norge, Europa og i verden. Det nye navnet er det neste steget i dette arbeidet, sier Svein Stølen, rektor ved det som enda heter Universitetet i Oslo.  

Rektor forteller at det var spesielt viktig for universitetet å finne et godt engelskspråklig navn. Begrunnelsen er en større satsing internasjonalt. For mens andre norske universiteter og høyskoler har fusjonert med hverandre, har Universitetet i Oslo vendt blikket mot Europa.  

Apollon University - et opplagt valg 

Guden Apollon er et symbol på lyset, solen og sannhet.

Selv om navnet Apollon University er nytt er ikke Apollon helt ukjent for UiO. Den mytologiske guden og harpen hans har prydet universitetets merkevare lenge.  

– Navnet Apollon er forankret i universitetets historie, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo som har ledet navnearbeidet. Hun forteller at det har vært viktig for universitetet å finne et navn med høy symbolverdi og litt snert:

– UiO er en av landets viktigste kunnskapsinstitusjoner og vi vet at navneendringer kan vekke mye følelser. Derfor har vi landet på et navn med sterke røtter i historien, uten at det åpner for forvirring om hvem vi er, sier Mo.  

Symbol på lyset, solen og sannhet

Apollon er en gud fra gresk og romersk mytologi. Han er et symbol på lyset, solen og sannhet. Dette er verdier universitetet kjenner seg godt igjen i.  

– Vi er på søken etter sannhet. Det er sannhet som driver alt vi gjør ved universitetet, utdyper Stølen som selv var blid som sola da det nye navnet endelig kunne presenteres. Han får støtte fra direktør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad:

- Jeg synes dette er et strålende forslag, i ordets rette forstand. Navnet Apollon tar opp i seg universitetets røtter tilbake til antikken og viser at datidens tanker fortsatt er relevante.

Nytt navn åpner for nye fusjoner

Navnebyttet har ligget i kortene en stund, sier rektorteamet og sikter til strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren.

– UiO er ikke lenger det eneste universitetet i Oslo. Byen har fått et nytt universitet med OsloMet og andre institusjoner ønsker å bli universitet på sikt. Vi risikerer sammenblanding av universitetene blant søkere til våre utdanninger og stillinger og i resten av vår omverden. Folk er forvirra! Det må vi ta på alvor, sier Stølen.

Det nye navnet skal og gjøre sammenslåinger og fusjoneringer med institusjoner andre steder enklere. Stølen & Mo vil ikke spekulere i om universitetet kommer til å fusjonere med andre institusjoner i framtiden, men sier at universitetsstyret har ønsket seg et stedsuavhengig navn.  

– Det var en forutsetning at navnet skulle klinge godt på både norsk og engelsk, være fleksibelt og uavhengig av by- og landegrenser. Apollon University oppfyller alle disse kravene, sier Stølen.  

Logoen får ny farge og nytt design 

UiO sin nye logo
Apollon får virkelig skinne i sin nye drakt.

En konsekvens av navnebyttet er en revidert grafisk profil for universitetet. 

- UiO er overmoden for en grafisk profil som egner seg bedre digitalt, særlig på mobil, som bare blir viktigere og viktigere for studenter og forskere, sier UiOs nye kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné.

Et ledd i arbeidet med navneendringen har vært å se på den helhetlige profilen til institusjonen, og da ble det bestemt at dagens rødfarge ikke videreføres. I stedet har universitetet valgt en ferskenfarget variant med en mer dempet fremtoning. 

– Vi opplever at den fremstår som mer seriøs, sier Kolberg Rossiné.

– Oransje som farge står for kreativitet, oppriktighet, forandring og nysgjerrighet. Alt dette er verdier som identifiserer universitetet, og som passer til Apollon.

Hun synes det nye designet er smakfullt og stilig. 

Ikke første navnebytte  

Selv om historien til UiO strekker seg helt tilbake til 1811 er navnet "Universitet i Oslo" kun fra 1939.  Da universitetet ble etablert i 1811 var det under navnet "Kongelige Fredriks Universitet". I stiftelsesbrevet står det at universitetet skulle ligge på Kongsberg, men i 1812 ble beliggenheten endret til Kristiania, og det var her universitetet vokste frem. Frem til 1946 var Universitetet i Oslo det eneste universitetet i landet og derfor kjent bare som «Universitetet». 

Fortsatt base i hovedstaden

Rektor og prorektor på UiOs årsfest 2018
Prorektor og rektor lover kakefest når det nye navnet blir vedtatt av Kongen i statsråd. Her fra UiOs årsfest 2018.

– Nå er vi i en ny konkurransesituasjon. Vi er ikke lenger alene hverken nasjonalt eller lokalt.  Selv om UiO kommer til å fremstå med nytt navn og ny grafisk profil fra 1. januar 2020 skal vi fortsatt være et ledende europeisk universitet med base i hovedstaden, forsikrer rektor Svein Stølen, som neste år kan ønske studenter velkommen til prestisjefulle Apollon University. 

Det nye navnet må vedtas av Kunnskapsdepartementet, og det må godkjennes av Kongen i Statsråd. 

 

Publisert 1. apr. 2019 08:00 - Sist endret 16. mai 2019 14:42