English version of this page

Unik avtale med Elsevier sikrer tilgang og åpen publisering

Som første land har Norge undertegnet en avtale med Elsevier som sikrer norske forskere å publisere åpent (open access) uten ekstra kostnad i de aller fleste av forlagets tidsskrifter.

Unit har på vegne av UH-sektoren inngått den første avtalen av denne typen med forlaget Elsevier. Det representerer et gjennombrudd i arbeidet for åpen tilgang til forskningsresultater på bred basis.

UiOs Viserektor Åse Gornitzka og prorektor Margareth Hagen ved UiB har fulgt forhandlingene med Elsevier.

 Vi er svært glade for denne avtalen. Elseviers tidsskrifter er viktige for våre forskere. Forhandlingene har vært krevende, men viser hva en samlet universitets- og høyskolesektor kan oppnå i forhandlinger internasjonalt. Avtalen gir en tydelig dreining mot Open Access og et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år i nær alle av Elseviers rundt 2000 tidsskrift. Kostnadene for publisering ligger innenfor rammen for det institusjonene betaler i dag, sier Gornitzka og Hagen.

Tilgang til artikler i Elseviers tidsskrifter

Avtalen sikrer også at studenter og forskere har lesetilgang til Elsevier-tidsskrifter inkludert i Freedom Collection, som under tidligere avtale.

Åpen publisering

UB er nå i gang med å tilrettelegge det praktiske slik at forskere kan publisere åpent gjennom avtalen med Elsevier. Informasjon vil bli å finne på bibliotekets nettsider. Spørsmål kan rettes til openaccess@ub.uio.no.

UiOs Viserektor Åse Gornitzka og bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig ved tidsskriftene i Georg Sverdrups hus. Foto: UiO/Anders Lien

Forhandlet frem av Unit på vegne av norske universitet og høgskoler

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning, på vegne av norske forskningsinstitusjoner, har siden regjeringens nasjonale mål og retningslinjer kom i 2017, forhandlet med akademiske utgivere om avtaler som skal sikre åpen tilgang til artikler publisert av norske forskere.

Forhandlingene med Elsevier har pågått gjennom 2018 og på overtid fram til enighet nå er oppnådd. Avtalen som er inngått er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.

Publisert 23. apr. 2019 09:08 - Sist endret 8. mai 2019 09:35