Ny pris for yngre forskere på UiO

– Unge forskere er en stor ressurs for universitetet, det ønsker vi å anerkjenne blant annet med denne prisen, fastslår Bjørnerud Mo. 

Illustrasjon: Hanne Utigard/UiO

Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være 40 år eller yngre på tildelingspunktet.

Håper på mange nominasjoner 

Prorektor Gro Bjørnerud Mo påpeker at formålet med prisen er at den skal være en inspirasjon og en påskjønnelse for lovende yngre forskere.

– Unge forskere er en stor ressurs for universitetet, det ønsker vi å anerkjenne blant annet med denne prisen, fastslår Bjørnerud Mo. 

En av begrunnelsene for å opprette prisen var at rektoratet så at det var vanskelig for yngre forskere å hevde seg i konkurransen om UiOs forskningspris. 

Pris for yngre forskere skal tildeles humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. Både UiOs forskningspris og pris for yngre forskere vil i 2019 tildeles humaniora og samfunnskunnskap.

– Vi håper at det kommer mange nominasjoner fra de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene, tilføyer Bjørnerud Mo. 

Ved nominasjon til priskomiteen skal fakultet, museum og senter underlagt Universitetsstyret foreslå minst én kvinne og én mann til hver enkelt pris det nomineres til.

Nominer en kandidat - Frist 15.april!

Nominasjonene skal fremmes via Ephorte. Benytt nominasjonsskjemaene som er sendt alle fakultet, museer og sentre i Ephorte. 

Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være 40 år eller yngre på tildelingstidspunktet. Se statuttene for mer informasjon.

Prisen skal i sin helhet benyttes til forskningsvirksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke prisvinners forskningsmiljø i samsvar med prisvinners ønsker.

Kriterier

Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av

  • kandidatens vitenskapelige publikasjoner
  • andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer
  • kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats
Publisert 20. mars 2019 09:59 - Sist endret 10. apr. 2019 10:00