Anders Jahres medisinske pris til banebrytende forskning

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Bildet kan inneholde: briller.

Jiri Lukas og Jiri Bartek deler Anders Jahres store medisinske pris for 2020. Foto: Kennet Ruona

Universitetet i Oslo gratulerer de tre prisvinnerne, og jeg er glad for at vi har æren av å dele ut denne prestisjetunge nordiske medisinprisen. Vi bør gi anerkjennelse til de som gjør en ekstraordinær innsats og man kommer ikke lett til resultatene som ligger bak disse prisene. Alle de tre prisvinnerne har gjort en ekstraordinær innsats, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Anders Jahres store medisinske pris

Anders Jahres store medisinske pris for 2020 på 1 million kroner deles mellom professorene Jiri Lukas, Universitetet i København og Jiri Bartek, Kreftens Bekjempelse i København og Karolinska institutt i Stockholm. Bartek og Lukas får prisen for sitt banebrytende arbeid med å kartlegge hvordan proteiner involvert i regulering av cellesyklus og DNA-reparasjon bidrar til å beskytte arvestoffet og hindre kreftutvikling. Bartek og Lukas er begge av de mest siterte forskerne i Norden, og deres forskning har ført til nye prinsipper innen kreftbehandling.

Før cellene våre kan dele seg må arvestoffet først kopieres opp. Bartek og Lukas har vist hvordan dette er nøye regulert i flere såkalte checkpoints, hvor kopieringsfeil og andre metabolske stressfaktorer som kan føre til DNA-skade registreres og bidrar til at celledelingen stopper opp inntil DNA-skaden er reparert. Dette hindrer akkumulering av farlige mutasjoner som kan føre til kreft og andre sykdommer. Basert på sine basale oppdagelser har Bartek og Lukas videre studert hvordan disse er endret i kreftceller. Det har bidratt til nye terapeutiske tilnærminger og til utvikling av avansert teknologi som kan benyttes diagnostisk innen kreftbehandling.

Pris til yngre forskere

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansiktshår, skjegg, ansikt.
Niklas Björkström er vinner av Anders Jahres pris for yngre forskere. Foto: Markus Marcetic.

Anders Jahres pris til yngre forskere på kr 400.000 tildeles Dr. Niklas Björkström, Karolinska Institutt, Stockholm, for hans oppdagelser av hvordan NK-celler utvikler seg og fungerer under fysiologiske og patologiske situasjoner, spesielt ved viral og ondartet leversykdom.

NK-celler (naturlige drepeceller) er immunceller som har en viktig funksjon i å identifisere og tilintetgjøre kreftceller og virusinfiserte celler. Björkström har i sin forskning kartlagt hvordan NK-celler utvikler seg fra stamceller i benmargen og vist hvordan de differensierer som respons på visse typer virusinfeksjon og organspesifikke faktorer. Björkström sine oppdagelser legger grunnlag for bruk av NK-celler i kreftbehandling og diagnostisk påvisning av inflammatoriske sykdommer i ulike organer. 

 

Om prisene

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden. Prisutdelingen skjer normalt i Universitets aula mot slutten av oktober. Mer informasjon om prisutdelingen kommer senere.

Les mer om prisene her

 

Publisert 29. mai 2020 12:01