English version of this page

Åpner for utveksling i Europa våren 2021

Universitetet i Oslo (UiO) vil legge til rette for utvekslingsopphold  i Europa våren 2021. Usikkerheten som korona-situasjonen medfører, gjør at det fremdeles ikke åpnes for studentutveksling utenfor Europa.  

Bildet kan inneholde: mennesker, moro, ungdom, sitter, samfunnet.

Foto: Jarli&Jordan

I mai ble all ordinær utveksling ved UiO i høstsemesteret avlyst på grunn av korona-situasjonen.  Nå er det bestemt at det åpnes for studentutveksling med europeiske universiteter (unntatt Russland) våren 2021, mens det ikke åpnes for utveksling utenfor Europa. Dette gjelder både innreisende og utreisende studenter.  Beslutningen er fattet etter drøftinger med både studentrepresentanter og ledelsen på alle fakulteter.

Vi er glade for at vi igjen kan tilby studentene våre utvekslingsopphold. Vi er et internasjonalt orientert universitet, og ønsker at studentene våre skal få erfare verdien av å krysse nasjonale, språklige og kulturelle grenser, sier rektor Svein Stølen.  

Studenter som ønsker utveksling i Europa, må som tidligere annonsert om søke innen 15. september. Studenter som allerede har søkt utenfor Europa, kan endre søknaden til et annet studiested innen samme frist.  De som får tilbud om utveksling i Europa vil motta informasjon om videre prosedyrer fra UiO og direkte fra verstsuniversitetet, og må forholde seg til disse.

Ikke utveksling utenfor Europa

Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til utveksling utenfor Europa, for eksempel innreisebestemmelser, samt anledningen til å returnere til Norge før fullført semester hvis det skulle bli nødvendig. Flere av UiOs partneruniversiteter utenfor Europa har allerede kansellert utveksling for vårsemesteret 2021, og antallet øker stadig.

Mange partneruniversiteter rundt om i verden er også usikre på hvilket undervisningstilbud de vil være i stand til å tilby. Dette er bakgrunnen for at UiO opprettholder at ordinær utveksling utenfor Europa ikke gjennomføres.

Positivt at det åpnes for utveksling

Vi er glade for at UiO ønsker å gi studentene forutsigbarhet og et faglig tilbud av høy kvalitet når de reiser på utveksling. Det er vanskelig å garantere nå, særlig når det gjelder opphold utenfor Europa. Vi har derfor full forståelse for at UiO legger til rette for utveksling i Europa våren 2021, sier leder for Studentparlamentet, Runa K. Fiske.

 

Publisert 10. sep. 2020 16:01 - Sist endret 29. okt. 2020 10:30