Arbeidet i gang med UiOs nye klimastrategi

Nylig var det første møte i arbeidsgruppen som skal utvikle en ny og helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO. – Vi er veldig fornøyde med å være i gang med dette viktige arbeidet, sier Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi og leder av strategiprosessen.

Fredrikkeplassen, bygninger, fontene, trær.

Arbeidsgruppen som skal utvikle en ny og helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO hadde nylig sitt første møte. Foto: UiO/Anders Lien

I tråd med UiOs årsplan for 2020-2021, skal det utarbeides en helhetlig klima- og miljøstrategi for universitetet. Den vil dekke alle virksomhetsområder – fra utdanning og forskning til innovasjon, formidling, drift og annen utadrettet virksomhet.

– En stor oppgave, men det skal ikke stå på arbeidsgruppen, i alle fall! De er en svært entusiastisk og utrolig kompetent gjeng, som jeg gleder meg til å jobbe videre med. Et klima & miljø Dream Team, smiler gruppeleder Bakken.

Den nye arbeidsgruppen hadde nylig sitt første (digitale) møte. I tillegg til Vebjørn Bakken, består den av følgende medlemmer: Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet) og Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab).

Bildet kan inneholde: mann, ansikt, panne, hake.
Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi og leder av arbeidet med ny klima- og miljøstrategi.

Høste erfaringer fra eksterne og interne

– Det første møtet ble brukt til å legge rammer for løpet videre. Vi diskuterte mandatet, overordnet tidsplan og hva slags temaer vi skal ta opp på kommende møter. Arbeidsgruppen er opptatt av å hente erfaringer fra andre som har vært gjennom lignende prosesser, så vi kommer til å invitere eksterne til å holde ulike presentasjoner fremover, sier Bakken og legger til:

– På lignende vis skal vi selvfølgelig også involvere interne krefter. Arbeidsgruppen understreket betydningen av å vektlegge UiOs kjerneaktiviteter – forskning og utdanning – så dette vil stå sentralt i prosessen fremover. Mye har vært fokusert på drift så langt, så det blir viktig å få inn det helhetlige perspektivet på klima- og miljøarbeid ved UiO.

Han forteller at det er lyst ut en ettårig midlertidig stilling som seniorkonsulent innen klima- og miljøstrategi, som skal bistå arbeidsgruppen i strategiprosessen.

Mål: Ferdig strategi medio 2021

Den nye klima- og miljøstrategien kommer til å inneholde et konkret klimamål for UiO frem mot 2030. For øvrig skal den legge til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers av både fag og sektorer, innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig. Målet er at den samler og integrerer ulike relevante klima- og miljøprosesser ved UiO.

 – Strategiarbeidet skal få sin egen side på uio.no, og der vil vi også legge til rette for innspill fra studenter og ansatte, sier Bakken, og forteller at målet er å være ferdig med strategien rundt midten av 2021.

Rektor Svein Stølen er også fornøyd:

– Jeg er svært glad for at denne kompetente og engasjerte arbeidsgruppen er i gang for alvor, og har full tillit til at de kommer til å utvikle en strategi som vil integrere klima og miljø i all virksomhet ved UiO, ikke minst i kjernevirksomheten vår, sier han.

 

Publisert 18. nov. 2020 11:42 - Sist endret 2. juli 2021 11:14