Barnekreftforeningen deler ut over 19 millioner til forskning

I anledning Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar deler Barnekreftforeningen ut over 19 millioner til forskning ved Universitetet i Oslo,  Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og UiT Norges arktiske universitet.

Bildet kan inneholde: tekst, rød, font, linje, logo.

– Barnekreftforeningen ønsker å være en aktiv pådriver til mer forskning på barnekreft i Norge. Vi har på få år blitt en betydelig bidragsyter inn mot det norske fagmiljøet som forsker på barnekreft, sier daglig leder i Barnekreftforeningen Trine Nicolaysen.  

Barnekreftforeningen bidrar til forskning på relevante, barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme barn og ungdom med kreft i Norge til gode. At flere prosjekter ikke fikk tildelinger i år kommer av at noen av de ikke oppfyller disse kravene, men først og fremst er det fordi forskningsmiljøet i Norge foreløpig er lite.

– Vi er svært glade for å kunne gi en så betydelig sum med penger til forskning. Men vi ønsker å dele ut mer. Forskning på barnekreft er et underprioritert område innen kreftforskning. Barnekreftforeningen ønsker derfor å oppfordre forskningsmiljøene til å forske mer på barnekreft. Vi står klar med pengesekken, men vi skulle ønske vi hadde flere prosjekter å finansiere, sier Nicolaysen.

De som i år oppfylte kravene, var:

  • Heidi Kiil Blomhoff, Universitetet i Oslo. 450 000 kroner til prosjektet «DNA-skaderesponser - middel til å forbedre behandling av ALL hos barn»
  • Ellen Ruud, Oslo universitetssykehus. 3 500 000 kroner til prosjektet «ALL-STAR: helseutfordringer etter ALL hos barn».
  • Dorota Malgorzata Wojcik Helse-Bergen, Haukeland universitetssykehus. 1 300 000 kroner til prosjektet «Orale og dentale senskader etter barnekreft»
  • Ole Morten Seternes, UiT Norges arktiske universitet. 2 445 000 kroner til prosjektet «Nye muligheter for behandlingsresistent leukemi?»
  • Jochen Büchner, Oslo universitetssykehus. 3 000 000 kroner til prosjektet «Gen-modifiserte T-celler for behandling av T-ALL»

Markering av Den internasjonale barnekreftdagen

Tildelingen av forskningsmidler skjer på Litteraturhuset i Oslo lørdag 15. februar. Støttespillere, medlemmer og ikke minst forskerne som skal ta imot midler, vil delta på begivenheten.

– Tildelingen er en viktig del av barnekreftdagen. Vi synes det er viktig at de som gir, ser at pengene kommer frem. I tillegg får forskerne se og møte engasjementet fra medlemmer og støttespillere. Det tror vi gir dem en ekstra giv i forskningen, sier Nicolaysen.

Publisert 14. feb. 2020 19:13 - Sist endret 17. feb. 2020 11:09