Circle U. er offisielt i gang!

I juli ble det klart at Circle U. var blant universitetsalliansene som fikk den prestisjefylte tittelen European University, med tilhørende EU-finansiering. Nå er den treårige prosjektperioden i gang, og ble markert med webinarer for rektorer og studenter fra alle European University alliansene.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team, begivenhet, ungdom, samfunnet.

Studentrepresentanter fra universitetene i Circle U.

Circle U. koordineres fra Universitetet i Oslo, og i tillegg til UiO består alliansen av Aarhus Universitet (Danmark), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King’s College London (Storbritannia), Université de Paris (Frankrike), Univerzitet u Beogradu (Serbia) og Université catholique de Louvain (Belgia). Alle de syv universitetene er sterke forskningsintensive breddeuniversiteter, og er alle lokalisert i europeiske hovedsteder eller store byer. Felles styrker og interesser, samt mange sammenfallende utfordringer danner grunnlaget for Circle U, og de felles målene som partnerne har satt for prosjektet.

- Vi vet at mange av de utfordringene vi står overfor, overskrider geografiske, kulturelle og faglige grenser. Dette gjenspeiles i våre ambisjoner, og vi er ivrige etter å omsette dem til konkret handling, sier rektor Svein Stølen.

I prosjektperioden vil Circle U.-partnerne i fellesskap utvikle og lansere en rekke tiltak som skal bidra til å gjøre Circle U. til et inkluderende, forsknings-intensivt og tverrfaglig europeisk universitet. European University. I fremtiden vil Circle U. sine studenter og ansatte bli en del av en europeisk campus med tilgang til flere studietilbud og flere og mer fleksible måter å samhandle på på tvers av fag og geografiske grenser.

Tre år til å teste nye måter å samarbeide på

Flere spennende aktiviteter skal finne sted de neste tre årene. Gjennom Circle U. skal det utvikles flere studentledede innovasjonsaktiviteter der studenter jobber i tverrfaglige team på tvers av landegrenser. Det skal utvikles nye konsepter for tverrfaglige, tematiske kunnskapsmiljøer som legger til rette for at ansatte, studenter og eksterne partnere kan samarbeide om å løfte opp, diskutere og løse samfunnsutfordringer. Det skal også lages en skole med tema offentlig styring (Public Governance), der målet er å koble ny kunnskap til nye løsninger på nasjonale og europeiske styringsspørsmål. I tillegg vil Circle U. etablere en tankesmie sammensatt av utdanningsforskere- og miljø på tvers av de syv institusjonene. Målet er å tenke nytt om fremtidens høyere utdanning i Europa, der flerspråklighet også inngår som et viktig tema. På denne måten ønsker partnerne, gjennom Circle U. å være med å forme utviklingen av det europeiske utdanningsområdet. 

Tre tematiske områder blir særlig viktige for Circle U. i prosjektperioden: Klima, global helse og demokrati. 35 «Chairs», ansatte som skal bruke 20 prosent av stillingen sin ved et av partneruniversitetene, vil utgjør et fellesskap som blir viktige for å knytte aktivitetene sammen på tvers av de syv universitetene.

Studentene er hjertet i Circle U.

Et av de sentrale temaene på webinaret for studentene, var hvordan man kan skape oppmerksomhet og engasjement om prosjektet blant studentene. Samarbeid med studentene er selve hjertet i Circle U.-alliansen, og innspill fra studentene har vært avgjørende i utviklingen av alliansen og innholdet i prosjektet. Studentene vil fortsette å spille en stor rolle i Circle U.

- Vi har etablert en Circle U Student Union (CUSU) som skal sikre studentenes medvirkning i prosjektet. Gjennom samarbeid kan vi knytte kontakter og lære av hverandre, og utvikle stundentbevegelsen i et europeisk perspektiv. Dette prosjektet gjør oss i stand til å overskride kulturelle barrierer og finne de beste løsningene. Vi bygger en felles fremtid, sier Linnea Alexandra Barberini, representant for the Circle U Student Union.

Vi har et langsiktig perspektiv

Det neste halvåret vil i hovedsak handle om å få på plass hovedstrukturene i Circle U. og få startet opp de ulike arbeidsgruppene som skal utvikle konseptene som skal testes. Prosjektet handler naturligvis om mer enn strukturer, prosedyrer og organisatoriske spørsmål. Målet er å bli et åpent og levende europeisk universitet som deler og samarbeider, der studenter og ansatte benytter sin kunnskap og kompetanse til å gjøre samfunnet bedre.

- For å lykkes med den ambisjonen må vi våge å utforske, teste og lære av våre erfaringer. Som allianse skal vi være rause, nysgjerrige og modige. Vi har et gunstig utgangspunkt for å lykkes med å legge til rette for at studenter, ansatte og samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig sektor sammen kan utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til en demokratisk og bærekraftig utvikling i Europa. Vi har et langsiktig perspektiv, og vi ser frem til å være med å utvikle Circle U., avslutter Svein Stølen.

Publisert 4. nov. 2020 10:29