Digital sommerskole ved UiO utjevner forskjeller

Den internasjonale sommerskolen ved UiO (ISS) var en av sommerskolene i verden som ikke avlyste grunnet Covid-19 pandemien, men i stedet tilbød et omfattende digitalt alternativ. Resultatet har vært uventet bra, med overveldende positiv respons fra studentene. 

Bildet kan inneholde: møbler, bord, interiørdesign, bygning, rom.

Den digitale gjennomføringen av ISS ble en suksess. 

Da sommerskolen begynte i slutten av juni, var vi bekymret for å få stort frafall fordi studentene ikke ville oppleve et digitalt sommertilbud som engasjerende, sier direktør for ISS Nita Kapoor. – Godt at frykten var uberettiget når vi nå oppsummerer sommerens erfaringer.

Vellykket sommerskole tross pandemi

I mars måtte administrasjonen ved ISS ta et valg: Hva gjør vi med sommerskolen? På det tidspunktet hadde de en stor gruppe studenter som hadde søkt og fått plass, og som sannsynligvis ikke lenger ville kunne reise til Norge eller sitte sammen i et klasserom.

Vårt ideal har alltid vært å bygge broer tross grenser, og det idealet virket viktigere i år enn noensinne. Av våre 23 emner klarte vi å digitalisere 12 til et fullverdig og poenggivende studietilbud. Det gjorde vi attpåtil på rekordtid, takket være en enorm teaminnsats fra så vel lærere som administrativ stab, 

Resultatet ble at 500 studenter fra nærmere 80 land, fordelt over 17 tidssoner, tok bachelor

All undervisning og møter ble gjennomført digitalt, slik som dette administrasjonsmøtet ved ISS. 

og master-emner i fag som norsk språk, menneskerettigheter, demokrati, kjønn, fred og utvikling. Over 400 studenter avla eksamen og har nå fått sine resultater.

Digitalisering førte til større diversitet

Alexander Bielicki, som underviser i bacheloremnet ‘The Norwegian Welfare State’ ved ISS sier at det har blitt mer mangfold blant studentene i klassen hans enn tidligere, som følge av at flere har hatt økonomisk mulighet til å delta, siden det ikke var noen deltakeravgift eller visumrestriksjoner i sommer.

Sarah M. Gooma var en av deltakerne under årets digitale ISS. Foto: privat

Sarah M. Gomaa fra Egypt som tok masteremne i utviklingsstudier ved ISS fortalte at hun var

veldig glad for at ISS var digitalt i år, fordi selv om hun hadde fått stipend for å reise til UiO ville hun mistet arbeidsinntekt. I sommer har hun gått på ISS samtidig som hun har kunnet jobbe fulltid i Egypt.

Det er viktig for oss å ta «det internasjonale klasserommet» på alvor, og når vi snakker om diversitet, om kjønn, nasjonalitet og faglig mangfold, er også økonomisk diversitet en viktig del av det, sier Kapoor. –Vi har et omfattende stipendtilbud for å muliggjøre at studenter fra det globale sør også kan delta, men grunnet vår digitale sommer, kunne vi nå ut til enda flere studenter.

I år markerte derfor noe nytt utover det digitaliserte, nemlig at studenter fra Pakistan utgjorde den største studentgruppen. I alle år tidligere har det vært studenter fra USA.

Fremtidige planer

Masterstudenten Sarah sier at sommerskolen har endret henne på personlig plan, og at selv om den var digital har den for henne vært et eventyr. Hun håper at hun i fremtiden kan treffe klassekamerater i «levende live». Den største kritikken fra studentevalueringene i år var at man ikke fikk uformelle «analoge» sjanser til å tilbringe tid med sine medstudenter i Norge.

Det er veldig gledelig å se at 93 prosent av våre studenter skriver i evalueringen at de vil anbefale sitt kurs til andre. Antakeligvis er digitale løsninger for sommerskolen som undervisning kommet for å bli, sier Kapoor. 

Publisert 15. sep. 2020 10:36