Færre stryk og bedre resultater på eksamen under pandemien

Da UiO gikk over til digital undervisning i mars var det knyttet stor spenning til hvordan det ville påvirke studentenes resultater. Nå viser tallene at flere studenter enn noen gang tok og besto eksamen våren 2020.

Bildet kan inneholde: tjenestemannarbeider, teknologi, elektronisk apparat.

Til tross for at undervisningen gikk heldigital i mars, var det flere enn noen gang som avla og besto eksamen våren 2020. Illustrasjon: Colorbox

Det er veldig godt å se at så mange studenter har avlagt og bestått eksamen i en krevende tid. De har gjort en strålende innsats, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Færre stryk og bedre resultater

Til tross for at undervisningen brått ble lagt om i midten av mars, viser tallene at strykprosenter gikk ned, og snittkarakterene gikk opp for UiO sett under ett.

  • Til sammen 46 203 ordinær eksamener ble avlagt ved UiO våren 2020. Det er en økning på fire prosent sammenlignet med våren 2019.
  • Strykprosenten har gått ned fra fem prosent våren 2019 til fire prosent våren 2020.
  • Alle fakultetene har hatt en økning i antallet studenter som bestod eksamen fra våren 2019 til våren 2020. 
  • Omlegging fra skoleeksamen til hjemmeeksamen ble for mange emner gjort i kombinasjon med endring av karakterskalaen fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått. Rundt halvparten av kandidatene fikk bestått/ikke-bestått-karakter våren 2020. Vanligvis er denne andelen om lag 20 prosent.

Roser studentene

Rektor lar seg imponere av studentene.

Jeg er imponert over studentene som viser stå-på-vilje og fortsetter studieforløpet under nye omstendigheter. Nå skal vi stå på sammen, rette blikket fremover og jobbe videre. For det kommer en tid etter pandemien, sier rektor.

Vil følge opp studentene tett

Selv om resultatene for våren 2020 er positive, er det stor usikkerhet knyttet til hvordan resultatene vil utvikle seg videre.

Vi vil følge studentene som startet i 2020 og de som var aktive studenter i 2020 tett over lang tid fremover. Gjennom aktiv oppfølging vil vi forsøke å unngå frafall som et resultat av at studentene ikke kan være sosiale på campus som tidligere, og at en større del av undervisningen er digital. Heldigvis er det mange studenter som sier at de er veldig fornøyd med kvaliteten på den digitale undervisningen og på kombinasjonen mellom digital og fysisk undervisning, avslutter Stølen.

 

Publisert 3. nov. 2020 08:39 - Sist endret 3. nov. 2020 09:02