English version of this page

UiO med nytt grønt studietilbud

Fra våren 2021 kan klimaengasjerte masterstudenter ved UiO styrke utdanningen sin med et grønt Honours-sertifikat.

Skog, tegning av maneter, to birøktere og fjell.

I et nytt studietilbud kan studenter lære om miljøutfordringer, dra på feltarbeid, utvikle egne klimaprosjekter og lære fra eksperter. Illustrasjon: Anagram.

Masterstudenter ved UiO kan nå søke på et helt nytt engelskspråklig utdanningstilbud: Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences.

– Dette er et tilbud til studenter som er lidenskapelig opptatt av klima, som bryr seg om tiden vi lever i og vil være med å skape endring, sier Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved Universitetet i Oslo. 

Honours-tillegget er totalt 20 studiepoeng som studentene tar ved siden av egne masterstudier. Tverrfaglig undervisning i naturvitenskap, humaniora og samfunnsfag kombineres med praktiske prosjekter.

– Sertifikatet er det første av sitt slag i Norge. Når UiO nå oppretter dette studietilbudet, er det for å møte studentenes engasjement og samfunnets behov, understreker Mo.

Et tilbud til klimaengasjerte studenter

Dagens studentgenerasjon lever i en verden hvor parallelle kriser setter spørsmål om klima, utrydningstruede arter, matmangel og globale pandemier øverst på agendaen.

Ursula Münster
– Studiet er direkte relevant for de prekære bekymringene mange lever med i dag, sier Ursula Münster, som leder satsningen. Foto: Privat.

Ursula Münster, sosialantropolog og leder for Oslo Miljøhumaniora, er ansvarlig for undervisningen. Hun planlegger en læringssituasjon som tar tak i problemene, og sikter mot løsninger.   

– Studiet er direkte relevant for de prekære bekymringene mange lever med i dag, sier hun.

Undervisningen er tverrfaglig og foregår i små grupper. Studentene får være med på stedsbasert læring om miljøutfordringer i Oslo, de skal dra på feltarbeid, utvikle egne klimaprosjekter og lære fra eksperter.

– Vi skaper et rom hvor studenter fra forskjellige fag kan lære sammen – og av hverandre. Filosofistudentene har mye å lære biologistudentene, og omvendt.

Münster understreker at studiet er en måte å styrke egen faglighet på.

– Ved å lære fra andre fag, får de innsikt som vil hjelpe dem å stille kritiske spørsmål til eget felt. Slik blir de rett og slett smartere og bedre studenter, sier hun.

Lærer å kommunisere fag

Studentene skal lage prosjekter om det de er mest opptatt av. Det kan være om temaer som urbant jordbruk, miljøvern og aktivisme, grønn energi, klima i utdanningen, eller andre ting de brenner for. De lærer også å kommunisere fag og forskning.

– Det er vanskelig å kommunisere på tvers av fag, men uhyre viktig å kunne forklare andre hvorfor ditt fag betyr noe, sier Münster.

I emnet Welcome to the Anthropocene vil studentene også inspireres til formidling når noen av UiOs fremste forskere foreleser om klimakrisen sett fra sitt fagfelt. På programmet står blant andre klimaforsker Jana Sillmann, samfunnsgeograf Andrea Nightingale, sosialantropolog Marianne Lien, og biolog Dag Hessen.

Ungdom på klimademonstrasjon.
Honours-sertifikatet er et tilbud til studenter som er lidenskapelig opptatt av klima, som bryr seg om tiden vi lever i og vil være med å skape endring. Foto: Callum Shaw/Unsplash. 

Klimaløsning må være tverrfaglig

Dag Hessen ser frem til å gi studentene det naturvitenskapelige fundamentet de trenger for å forstå hva som står på spill. Hessen har suksess med boka Verden på vippepunktet – hvor ille kan det bli? og tar med seg bokas budskap inn i undervisningen.

Bildet kan inneholde: person, hår, øyenbryn, panne.
Dag Hessen skal gi studentene et godt naturvitenskapelig fundament. Foto: UiO. 

– Hvor står vi i dag, og hvor er vi på vei, både med tanke på naturtap og klimautvikling? Hva vet vi, og hva tror vi? Det blir kjernen i min undervisning, sier han. 

Biologiprofessoren mener studietilbudet svarer på utfordringen klimakrisen byr på.

– Studentene vil få innsikten at miljø og klima virkelig er tverrfaglige utfordringer som ikke kan løses av en disiplin alene. Naturvitenskapen kan påpeke problemene, og si hva som kreves, men selve løsningen krever bidrag fra en lang rekke fagfelt og samfunnsinstitusjoner. De store usikkerhetene i klimautviklingen framover ligger først og fremst i hvordan vi vil respondere som samfunn, sier Hessen.

Nettverk for framtiden

Studentene som velger Honours-tillegget i Environmental Humanities and Sciences vil bli spesialister i sine fag, men styrke egen kompetanse med perspektiver og ferdigheter fra andre fag. I framtidas akademia og arbeidsliv er det stort behov for tverrfaglighet og kreativitet, tror Ursula Münster.

– Vitenskapen handler også om å spekulere. Vi behøver endring, derfor trenger vi å kunne forestille oss en annen framtid, slår hun fast.

Et felles engasjement for klima og praktisk undervisning i små grupper, vil også gi studentene nye venner.

– Her kan de støtte og utfordre hverandre, for å bli bedre akademikere, eller bedre aktivister. Og nettverkene de skaper her, kan de ta med seg videre ut i arbeidslivet.

Søk før 15. oktober

Studietilbudet har 25 plasser og er åpent for alle som startet på et masterprogram ved UiO høsten 2020. Undervisningen starter i januar 2021, søknadsfrist er 15. oktober.

Finn ut mer om oppbygging og gjennomføring.


Fakta:

  • Honours Certificate i Environmental Humanities and Sciences består av 20 studiepoeng og tas parallelt med et masterprogram ved UiO
  • Det er 25 plasser
  • Undervisningen er kreativ og tverrfaglig, og består av forelesninger, prosjekter og utflukter
  • Du møter inspirerende undervisere fra naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag
  • Du får en særegen kompetanse i å formidle fag og klimatematikk på tvers av fagfelt
  • Det passer for studenter som vil lære om klima og som vil bli sterkere faglig og akademisk, eller praktisk og kreativt

Har du spørsmål?

Publisert 17. aug. 2020 09:58 - Sist endret 17. aug. 2020 10:59