Innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Hvilken rolle bør departementet ha i dimensjoneringen av norsk utdanning? Hvordan innrette konkurransearenaer og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler for å sikre forskning og utdanning av god kvalitet i hele landet? Hva slags rolle bør direktoratene spille i styringen? Dette er noen av spørsmålene som regjeringen ønsker svar på fra sektoren når det nå skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning.

Meldingen skal etter planen legges fram våren 2021. Med styringsmeldingen ønsker regjeringen å sikre en helhetlig styringspolitikk som skal sette rammer for utviklingen av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene. UiO skal komme med innspill til meldingen innen 22. mai.

Parallelt arbeider UiO med en høringsuttalelse til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler med frist 5. juni. Regjeringen vil se disse sakene i sammenheng. Sakene vil derfor også ses i sammenheng på UiO, selv om de behandles hver for seg i styret.

Torsdag 23. april avholdes det et ekstraordinært styreseminar om styringsmeldingen. Siden dette er en stor og viktig sak for sektoren og UiO ønsker rektoratet og styret at seminaret går for åpne «dører». Styretseminaret vil foregå digitalt og kan overværes her.

Styret skal vedta UiOs innspill til styringsmeldingen 13. mai, og høringsinnspillet i slutten av mai.

I arbeidet med styringsmeldingen har statsråden bedt fem personer med stor erfaring og ulikt ståsted i universitets- og høyskolesektoren om å på fritt grunnlag svare på spørsmålet: "Hva er god styring av universiteter- og høyskoler"? De fem er Åse Gornitzka, Lise Iversen Kulbrandstad, Gunnar Bovim, Klaus Mohn og Jonas Stein, og deres bidrag kan leses her

Utfyllende informasjon om stortingsmeldingen og Aune-utvalgets rapport NOU 2020: 3 finnes på regjeringens nettsider.

 

Publisert 21. apr. 2020 17:36 - Sist endret 21. apr. 2020 17:36