Årsenhet i kriminologi starter opp ved Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet i kriminologi har toppet søkerlistene i år etter år. Nå starter Universitetet i Oslo (UiO) et årsstudium for å møte etterspørselen.

Bildet kan inneholde: gatekunst, graffiti, kunst, mural, urbant område.

Rikke Stjernstrøm, Halvor Ingvaldsen og Kari Malene Jørgensen studererer kriminologi sammen. Foto: Ola Gamst Sæther.

Midt mellom jus og sosiologi

Som fagområde ligger kriminologi mellom jus og sosiologi. Studentene lærer å analysere tall og data om kriminalitet, og å forstå hvordan samfunnet på ulike måter forsøker å forebygge kriminalitet.

– I kriminologien stiller vi spørsmål ved hvorfor kriminalitet oppstår i samfunnet, hvorfor noen handlinger er kriminelle og andre ikke, sier Rikke Stjernstrøm. Hun er tredjeårsstudent på bachelorstudiet i kriminologi.

– For å forstå kriminalitet må man også forstå mennesker, sier Rikke og forklarer om hvordan kriminologi tar i seg perspektiver fra både psykologi, sosiologi, statsvitenskap og antropologi. Utdanningen egner seg for alle som er interessert i samfunnsfag.

Innholdet i årsenheten er hentet fra de første årene av bachelorprogrammet i kriminologi, i tillegg til valgfrie emner innenfor kriminologi eller rettssosiologi.

Et godt sted å starte

Vi møter Rikke og studievennene Halvor Ingvaldsen og Kari Malene Jørgensen i Domus Juridica, et flunkende nytt universitetsbygg noen steinkast unna Karl Johans gate i Oslo sentrum. De er positive til at universitetet starter opp en egen årsenhet.

–  Jeg kan tenke meg at det er mange som er nysgjerrige på kriminologi, men som er usikre på om de vil gå løs på en hel bachelorgrad, sier Halvor. En årsenhet i kriminologi kan være et godt sted å starte.

Ikke «Criminal Minds»

Med bakgrunn i kriminologi blir man en samfunnsviter. Typisk jobber kandidatene innenfor kriminalomsorg, politi- og påtalemyndighet, rusomsorg, media, ideelle organisasjoner eller undervisning og forskning.

– I kriminologien vil du bedre forstå hvorfor noen handlinger blir sett på som kriminelle, mens andre typer lovbrudd, som økonomisk kriminalitet, sjeldnere blir straffeforfulgt, sier professor og fagansvarlig for årsenheten, Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus. 

– Men det kan være greit å merke seg at kriminologiutdanningen ikke handler om at du skal bli krimetterforsker. Det er ikke som «Criminal Minds», legger hun til.

For student Halvor Ingvaldsen gikk veien til kriminologi gjennom et annet studieprogram.  

– Jeg valgte å skrive bacheloroppgave om temaer innenfor kriminologi mens jeg studerte statsvitenskap, og det var slik jeg fant interesse for faget, sier Halvor. Han er nå student på masterprogrammet i kriminologi.

– Det har virkelig utvidet perspektivene mine, med sin tverrfaglige tilnærming til viktige samfunnstemaer, sier kriminologistudenten. 

Bare i Oslo

Universitetet i Oslo er den eneste utdanningsinstitusjonen i landet med et studietilbud i kriminologi. I alt tar de opp 76 studenter hvert år til sammen på bachelor- og masternivå. På årsenheten vil det være plass til 24 studenter.

– Til sammenligning med en del andre studieprogrammer, er det et lite studium, sier Kari. – Det er noe av det som er med på å skape det gode miljøet vi har her. I tillegg står du ganske fritt til å velge hvordan du vil jobbe med studiene.

På plass i ny storstue

Bildet kan inneholde: moderne kunst, mural, kunst, visuell kunst, kunstgalleri.
Domus Juridica er et nytt universitetsbygg med moderne lokaler i Oslo sentrum. 

Noe annet som sørger for god stemning er det åtte etasjer nye universitetsbygget i sentrum.

Domus Juridica er et nytt og fremtidsrettet bygg med topp moderne undervisningsrom og læringsarenaer.  Rom og funksjoner er utformet for å støtte opp om fremtidsrettede læringsformer som aktiviserer studentene mer enn før.

Her finner du bibliotek, IT-støtte, kaffebar, kantine, sofaer, grupperom, lesesaler og auditorier som er utformet for å oppfordre til tettere kommunikasjon mellom studenter og mellom studenter og ansatte. 

Studenter som starter på årsenheten i kriminologi høsten 2020 vil ha tilholdssted her i Domus Juridica. Det er både studenter og ansatte glade for.

– Du skal tilbringe mange år og timer på universitetet og et funksjonelt og trivelig sted å være betyr mye, avslutter Rikke, Halvor og Kari.

Veien videre

Årsenheten gir et solid utgangspunkt for videre studier. For de som vil gå videre med en hel grad, kan emnene fra årsenheten innpasses i bachelorprogrammet i kriminologi eller andre bachelorutdanninger. For noen går veien videre til Politihøgskolen.

– Vi vet at mange ønsker å kombinere studier i kriminologi med politiutdanningen. For disse kan en årsenhet være et godt alternativ, enten som et første stoppested i utdanningen eller som en etterutdanning, forklarer Gundhus. 

– Det gir et solid grunnlag for å forstå hvordan samfunnet jobber med å forebygge kriminalitet

Finn ut mer

Les om hvordan programmet er bygd opp og hvilke emner du kan velge: 

Fakta

  • Det er 24 studieplasser. 
  • Du søker opptak gjennom Samordna opptak. 
  • Du møter engasjerte undervisere og dagsaktuell undervisning.
  • Du får studere i et nytt og topp moderne undervisningsbygg
  • Emnene fra årsenheten kan innpasses i bachelorprogrammet i kriminologi.
  • Årsenheten er et godt utgangspunkt for videre studier, som politiutdanningen.
  • Passer for deg som er interessert i samfunn, psykologi, sosiologi, politikk eller jus.
  • Universitetet i Oslo er det eneste stedet i landet med et utdanningstilbud i kriminologi.
Publisert 18. feb. 2020 08:46 - Sist endret 24. feb. 2020 10:46