Meritterte undervisere ved UiO

UiO får syv meritterte undervisere. Det har universitetsstyret besluttet i dag.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, fotografi, mennesker, eiendom, team.
Fra venstre: Anders Malthe-Sørensen, Arnt Maasø, Birgitte Lerheim, Jarle Breivik, Morten Hjorth-Jensen, Kristin Vasbø og Lisbeth M. Brevik. Foto: Jarli&Jordan

Jeg er veldig glad for at vi har fått denne ordningen på plass, og gratulerer våre nye, meritterte undervisere, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

–Vi fikk gode søknader, hvor engasjementet for studentenes ve og vel er svært tydelig. Det dreier seg ikke bare om selve undervisningssituasjonen, men om læringsmiljø, trivsel og utvikling. Jeg oppfatter at det er undervisere som ser hele studenten og viser stor omsorg for dem langt utover hva man egentlig kan forvente, sier en fornøyd Bjørnerud Mo.

Meritteringsordningen skal fremme utdanningskvaliteten ved UiO ytterligere. De meritterte underviserne skal

 • Ha fokus på studentenes læring
 • Vise en klar utvikling over tid
 • Ha en forskende tilnærming
 • En kollegial holdning og praksis, slik at satsingen får positive ringvirkninger for fagmiljøene

Stor bredde

De som dag er blitt meritterte underviser kommer fra svært ulike faglige sammenhenger. Det viser at det pågår et bredt og stort arbeid med undervisningskvalitet ved UiO. Det er stor kreativitet og høy forskningsmessig kvalitet over arbeidet, sier Bjørnerud Mo.

De meritterte underviserne får statusen midlertidig over en periode på 3 år. Statusen gir lønnsforhøyelse, men størrelsen og innretning på denne gis gjennom ordinære lønnsforhandlinger. Underviserne får også tildelt en utdanningstermin.

  Får ringvirkninger

  Nå håper jeg at ordningen får ringvirkninger og vil inspirere flere til å jobbe systematisk med undervisningen og dele erfaringene sine. Det skjer så mye god og innovativ undervisning ved UiO, og jeg vil oppfordre flere til å søke om meritteringsstatusen når den lyses ut neste gang, avslutter Bjørnerud Mo.

  Dette er de meritterte underviserne

  Publisert 9. sep. 2020 13:17 - Sist endret 20. nov. 2020 14:15