Ni forskningsprosjekter for bekjempelse av koronaviruset til UiO

Prosjektene skal finne løsninger på koronavirusutbruddet. Universitetet i Oslo står for ni av de totalt 30 tildelingene Forskningsrådet nå gjør. Ytterligere to prosjekter går til Oslo Universitetssykehus.

Bildet kan inneholde: kjemisk ingeniør, kjemiker, kjemi, forsker, forskning.

Foto: UiO/Anders Lien

I en krevende tid er det hyggelig å kunne gratulere prosjektteamene med denne viktige tildelingen! Fri og uavhengig grunnforskning er en viktig del av vårt samfunnsberedskap. Det hevder vi med overbevisning både titt og ofte. Dagen i dag gir nok en indikasjon på at dette er korrekt, sier rektor Svein Stølen.

Forskningsrådets hasteutlyste i starten av mars måned penger til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere COVID-19-utbruddet; kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset.

Trond Mohn stiftelsen og Kreftforeningen bidrar med henholdsvis 30 og 10 millioner kroner. I tillegg har Utenriksdepartementet og Forskningsrådet omprioritert midler, slik at den totale summen som ble lyst ut var 130 millioner kroner.

78 fagmiljøer fra sykehus, universiteter, forskningsinstitusjoner og næringsliv fra hele landet fikk godkjente skisser, og i dag er 30 prosjekter tildelt. 15 til Stor-Oslo og ni til Universitetet i Oslo.

Disse UiO-prosjektene får støtte:

  • Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak
  • COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities
  • COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatiotemporal dynamics at national, regional and global scales
  • COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk
  • CovidNor - Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway
  • Information Systems for Emergency Diseases: Emergency Response to the Covid19 Pandemic – supporting global and national surveillance
  • The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTPREP)
  • Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)
  • EU-COVID-19 - a multinational registrybased linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health (samfinansiert av Forskningsrådet og Kreftforeningen)
Publisert 7. mai 2020 10:50 - Sist endret 22. juni 2020 13:45