Honours-studiet: for deg som vil strekke deg litt lenger

Hver høst får 20 ambisiøse studenter muligheten til å ta det prestisjefulle Honours-programmet innen realfag eller humaniora. Programmet er det eneste av sitt slag i Norge.

Bilde-kollage av Sokrates, studenter og kunstig intellignes.

Det tverrfaglige bachelorprogrammet retter seg mot studenter som er faglig ambisiøse, og som ønsker å kombinere faglig dybde med tverrfaglig kompetanse. Studentene fordyper seg innen realfag eller humaniora, men utfordrer hele tiden hverandre ved å diskutere og se på andre fagtradisjoner enn sin egen.

Hvert kull som starter på Honours-programmet får et eget tema som følger dem gjennom alle tre årene på bachelorstudiet. Tema for de første kullene på programmet er kunstig intelligens.

– Her skal de strekke seg, og utfordre seg selv og hverandre med mål om å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i nær framtid, sier Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Programmet skal tiltrekke seg studenter som ønsker dyp digital kompetanse og som ønsker å være deltagende i å utvikle sitt eget studieprogram. Rektor ved UiO, Svein Stølen, hadde rett da han før opptaket av første kull i 2019 spådde at det ville bli et trangt nåløye for å komme inn – snittet for førstegangsvitnemål var det høyeste i landet. 

Faglig mentor og egne lokaler

Honours-programmer er kjent fra land som USA og Nederland. De kjennetegnes ved at de er designet for spesielt talentfulle og motiverte studenter som ønsker å gjøre mer enn det ordinære studieprogrammer legger opp til.

– Det norske programmet er som de nederlandske. Her får ekstra ambisiøse studenter muligheten til å ta flere studiepoeng enn normert innenfor et inspirerende læringsmiljø, sier initiativtaker Anders Malthe-Sørenssen, professor i fysikk ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Her får de strekke seg, og utfordre seg selv og hverandre med mål om å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i nær framtid.

UiO sikrer hver student en faglig mentor som følger dem opp gjennom hele studieløpet, og honours-studentene har et eget lokale hvor de kan bygge samhold på tvers av fagområder.

Fem ekstra studiepoeng hvert semester

Det eksklusive studieprogrammet er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, og per i dag er det ti studieplasser innenfor hver av de to studieretningene. Studentene får lagt opp et program tilpasset deres talenter, ambisjoner, ønsker og behov, samtidig som de tar et eget honours-emne (fag), som utgjør fem studiepoeng per semester.

– Du følger et vanlig studieprogram, men har ekstra progresjon og ekstra fag. – Du lærer mer, lover Malthe-Sørenssen.

Kunstig intelligens i fokus

Honours-programmet har vekt på å bygge digital kompetanse hos studentene, og de første kullene vil ha et særlig fokus på kunstig intelligens gjennom alle tre årene på bachelorstudiet. Det første studieåret blir studentene kjent med temaet fra ulike faglige perspektiver.

– Du møter fremragende forskere, undervisere og studenter, sier Malthe-Sørenssen, som kan fortelle at UiO vil hente inn interne og eksterne foredragsholdere for å kunne gi en god og oppdatert forskningsbasert introduksjon til temaet.

Alle fag har sine egne metoder, sine måter å tolke verden på. På andreåret står metode sentralt. Studentene utforsker kunstig intelligens med et sterkt metodefokus. På tredjeåret fordyper de seg i et større tverrfaglig prosjektarbeid. Her skal de jobbe i små grupper med samfunnsaktuelle temaer knyttet til kunstig intelligens med en sterk kobling til forskning.

Honours-programmet har rom for utveksling eller studiepoenggivende praksisplass, eller frie emner. Dette utviklingssemesteret er i utgangspunktet lagt til femte semester.

Ettertraktet kompetanse for forskning, innovasjon og næringsliv

Are Turmo er Kompetansedirektør i NHO og mener honours-programmet utstyrer kandidatene med kompetanse og egenskaper arbeidslivet etterspør:

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, offisielt, herre.
Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, mener honours-programmet legger godt til rette for å utvikle ferdigheter som vil være etterspurt i arbeidslivet. Foto: Moment Studio

– Honours-programmet legger godt til rette for å utvikle ferdigheter som vil være etterspurt i dagens og morgendagens arbeidsliv, sier Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo. – De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. Det er viktig at studentene tilegner seg ferdighetene for det 21. århundre. Det handler blant annet om evne til kritisk tenkning, refleksjon, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid, entreprenørskap og tverrfaglighet.

Finn ut mer 

Les om de ulike studieretningene og hvilke emner du kan velge: 

Fakta

  • Du velger studieretning humaniora eller realfag (R2-krav), og tar en bachelorgrad i realfag (Fysikk og astronomi eller Matematikk med informatikk) eller humaniora (Lingvistikk, Filosofi, eller Musikkvitenskap), med et honours-tillegg
  • Du søker opptak gjennom Samordna opptak
  • Du møter fremragende forskere, undervisere og studenter
  • Du får ekstra oppfølging – og en personlig mentor
  • Du vil arbeide med tverrfaglige prosjekter
  • Det legges vekt på digital kompetanse
  • Du kan delta i forskning tidlig i studiet
  • Du tar flere studiepoeng enn studenter i vanlige bachelorløp
  • Tema for de første kullene, inklusive 2020, er kunstig intelligens
Av Anna Helene Valberg
Publisert 30. jan. 2020 12:25 - Sist endret 4. mars 2020 13:48