Prestisjepris til UiO-innovasjon som redder liv

Sterke folkehelsesystemer og god informasjonsflyt er avgjørende for å håndtere sykdomsutbrudd som den pågående pandemien. Professorene og søsknene Kristin og Jørn Braa har utviklet systemet DHIS2, som er i bruk over hele verden. Nå mottar de Roux-prisen for arbeidet.

Bildet kan inneholde: jobb, begivenhet, samarbeid, arbeid, teknologi.

Kristin og Jørn Braa har utviklet DHIS 2, et helseinformasjonssystem som er i bruk over hele verden. Foto: IHME

Kristin og Jørn Braa har utviklet et enestående system, som redder liv verden over hver eneste dag. Jeg gratulerer dem og forskermiljøet rundt dem med en velfortjent anerkjennelse, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Professorene har utviklet et verktøy for innsamling, validering, analyse og presentasjon av helsedata. Siden det er en åpen programvare med fri kode, er den enkelt tilgjengelig også i land som tidligere har hatt svak infrastruktur innen helsesektoren. Plattformen brukes blant annet til å overvåke malaria, vaksineprogrammer, tuberkulose, hiv og barnedødelighet. Den var også viktig i håndteringen av ebola-krisen som rammet en rekke vest-afrikanske land mellom 2013 og 2016.

Den åpne programvaren DHIS2 brukes i 72 land og i 22 av Indias delstater. Om lag 30 prosent av verdens befolkning dekkes dermed at systemet. DHIS2 brukes i 36 land til sporing og overvåkning av Covid-19. I Norge har den vært tatt i bruk for smittesporing av norske kommuner siden april.

Braa-søsknene tildeles Roux-prisen, som hedrer personer som bruker helseinformasjon på en nyskapende måte for å bedre og endre liv. Prisen er på 100 000 amerikanske dollar, og overrekkes i en digital seremoni. Det var direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som nominerte professorene til den prestisjetunge prisen.

Utdelingen kan følges her kl. 18.00 16. november.

Les også Titan: Internasjonal pris til Kristin og Jørn Braa for å «forbedre helsen over hele verden

Om HISP og DHIS 2

HISP (Health Information Systems Programme) er et globalt nettverk styrt av Institutt for informatikk ved UiO og handler om utvikling av robuste helsedatasystemer i den tredje verden.

Kjernen i HISP er programvaren DHIS 2 (District Health Information System), som er et verktøy for innsamling, validering, analyse og presentasjon av helsedata. Det er utviklet ved hjelp av fri programvare og åpen kildekode. DHIS 2 er nå en internasjonal standard.

 

 

Publisert 16. nov. 2020 16:33 - Sist endret 16. nov. 2020 17:12