Si fra – vi lytter!

Det skal være trygt å være student og ansatt ved UiO. Derfor har vi Si fra-portalen, som skal gjøre det enkelt å si fra om ting som ikke er greit.

Bildet kan inneholde: mennesker, rød, ungdom, øyeblikksbilde, turisme.

Foto: Jarli&Jordan

Hos oss skal alle ha rett til å ta like mye plass, snakke like høyt, være like sterke, men også være sårbare, innadvendte og lavmælte. Alle skal ha rett til å føle seg både trygge og frie ved UiO, sier rektor Svein Stølen.

–Vi kan ikke være til stede i alle relasjoner og passe på at alle til enhver tid har det bra. Derfor er det så viktig å ha en sterk og god arbeids- og studie-kultur, men også gode og trygge rammer for varsling, slik at vi raskt kan følge opp det som ikke er bra, fortsetter han.

Si-fra-systemet for studenter

UiOs Si-fra-system skal sikre at det skal være enkelt å si fra om kritikkverdige forhold eller kritikkverdig adferd. For UiO er det viktig at både studenter sier fra, slik at det kan bli tatt tak i.

Siden 2013 har Si fra-systemet har blitt en godt etablert kanal, hvor dere kan si fra om både positive og negative forhold ved UiO. Men for at systemet vårt skal fungere, trenger vi at det brukes. Det er viktig for oss å høre hva studenter mener fungerer bra, og hva vi må rette på, sier Stølen.

Oppmerksomme på ph.d.-kandidater

Tidligere kartlegginger har vist at kun 29 prosent av UiOs ph.d.-kandidater kjenner til Si fra-systemet. Samme undersøkelse viste at disse var spesielt utsatt for trakassering eller uakseptabel adferd fra en overordnet kollega.

Stipendiatene våre er ofte i en særlig sårbar situasjon, hvor de er avhengig av overordnede samtidig som de jobber mye alene. Derfor jobber vi nå målrettet med å få informasjon om Si fra-systemet til denne gruppen, sier Stølen.

Ph.d.-kandidater kan si fra på flere måter:  

Studenter kan si fra om:

  • Det du setter pris på og ønsker at UiO skal gjøre mer av.
  • Dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet.
  • Skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser.
  • Mobbing eller seksuell trakassering.

Hva skjer når du har sagt ifra?

Når man melder inn en sak i Si fra-portalen skal man være trygg på at saken får god oppfølging. Hvert fakultet ved UiO har et eget Si fra- mottak hvor det sitter dedikerte og skolerte saksbehandlere som tar imot innmeldte saker, og sørger for oppfølging av sakene. Hvordan UiO følger opp saken avhenger av hva den gjelder.

Jeg er veldig opptatt av at terskelen for å si fra skal være lav. Derfor er det viktig for meg at alle kjenner til Si fra-portalen og bruker den ved behov. Så er målet selvsagt at behovet skal være lite, avslutter Stølen.

Her finner du Si fra-portalen

Publisert 6. okt. 2020 07:45 - Sist endret 6. okt. 2020 13:17