Sikker utdanning i usikre tider: Rekordmange søker seg til Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (UiO) har i år en økning på 16 prosent søkere. Nasjonalt er økningen ni prosent. UiO har nå 3,41 søkere per studieplass og 21 062 søkere har UiO som sitt førstevalg. Nye, tverrfaglige studieprogrammer er svært populære.

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, mennesker, fotografi, ansiktsuttrykk, sosial gruppe.

Ny rekord i antall søkere for UiO. Foto: Jarli&Jordan/UiO

– Vi er veldig glade for at UiO også i år har svært høye søkertall. Våre profesjonsutdanninger, som medisin, psykologi og odontologi, tiltrekker seg som vanlig de beste studentene. Det er åpenbart at enda flere velger en sikker utdanning i usikre tider, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Nyskapinger for framtidas arbeidsliv 

UiO tilbyr også i år et nytt, tverrfaglig studieprogram for studenter som er forberedt på å yte litt ekstra under studieløpet. Studieprogrammet Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) har vært kjent fra Oxford og Yale siden 1920-tallet, og den såkalte «statsministerskolen» tilbys altså nå i Norge. Studentene skal fordype seg i klimakrisen.

– Det er svært gledelig at vi har truffet med de nye studieprogrammene våre. Der tilbyr vi fagkombinasjoner med tanke på samfunnets behov og for å møte bærekraftsutfordringene. Tallene viser at disse programmene vekker stor interesse hos studentene, sier Stølen.

Honours og FPØ har svært mange søkere per plass. Honours-programmet har 10 søkere per studieplass, mens FPØ har 37,5 søkere per studieplass. Kriminologi årsenhet, som også er nytt i år, har 46,6 søkere per studieplass.  

– Vi har startet på et omfattende arbeid med å fornye studietilbudet vårt. Vi vekker stor interesse med både Honours-programmet, FPØ og den nye årsenheten i kriminologi. Mulighetene til å koble forskning og utdanning gir fremtidsrettede utdanninger som forbereder våre studenter for et fremtidsrettet arbeidsliv, fortsetter Stølen.

Stor økning blant de yngste

Antall søkere under tjue år har også økt  betraktelig.  

669 flere 18- og 19-åringer har UiO som førsteprioritet i søknaden sin i år enn i fjor. Nasjonalt er økningen for denne gruppen på 11,5 prosent, mens UiO har 19,1 prosent flere søkere i denne aldersgruppen enn i fjor.

– Det er gledelig at vi tiltrekker oss så mange av de yngste søkerne. Vi vet at dette er søkere som kommer til oss med en ambisjon om å bidra til å løse vår tids store utfordringer og som er drevet av sterk motivasjon og engasjement. Slik passer de godt inn i UiOs tilnærming til høyere utdanning hvor bærekraft skal gjennomsyre en forskningsbasert utdanning av topp kvalitet, sier Stølen.

Øvrige trender

Helsefag, juss og samfunnsfag er fortsatt blant UiOs mest populære utdanninger. Årsstudiet i samfunnsøkonomi har en økning på hele 123 prosent. Historiske fag har en økning i antall søkere på 62 prosent, mens økonomi og administrasjon har en økning på nær 27 prosent.

For IKT-studier er det tre søkere per studieplass, mens interessen for de øvrige realfagene er stabil. Unntaket er biovitenskap som har en økning i antall søkere på 25 prosent, mens 20 prosent flere søker seg til kjemi enn i fjor.

Om årets søkertall

For UiOs er økningen på 16 prosent med 21 062 søkere og 3,41 (2,96 i 2019) søkere per studieplass. Dette er nest høyest økning blant universitetene i Norge etter UiT (25 prosent).

Publisert 24. apr. 2020 09:02 - Sist endret 26. mars 2021 15:28