Søk til Norges ledende universitet

Universitetet i Oslo er landets ledende universitet med dyktige forskere, undervisere og studenter. Vi har 105 studieprogram som spenner over de fleste fagfelt og det er tett kobling mellom forskning og utdanning. Vi satser på gode læringsmiljøer og på at studentene skal ha det bra.  

Bildet kan inneholde: samfunnet, offentlig område, moro, gress, team.

Informatikkstudenter i lunsjpausen foran Ole-Johan Dahls hus. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Vi tenker på tvers av tradisjonelle fagdisipliner når vi lager nye utdanninger. Nytt av året er et studieprogram i politikk, økonomi og filosofi. Dette og honours-programmet skal bidra til at studentene utvikler en tverrfaglig forståelse for komplekse samfunnsutfordringer. 

Målet vårt er å forme kandidater som tydelig kan bidra til løsninger på vår tids utfordringer. Vi tar ansvar for å sikre en stor bredde i fagtilbudet vi tilbyr. 

Gode relevante jobber

Vi har sterke forbindelser med utenlandske universiteter og tett kontakt med arbeidslivet i Oslo, enten det er sykehus, statlig eller kommunal sektor eller næringsliv. Vi har karrieretjenester som støtter studentene. Over halvparten av våre studieprogram tilbyr arbeidspraksis, og flere skal det bli. Det gjør at våre kandidater får gode og relevante jobber når de er ferdige. Les for eksempel om Jørgen som studerte fysikk, og som nå jobber i Telenor med hyperaktuelle problemstillinger i kampen mot korona.

Utdanning lønner seg

Utdanning gjør en i stand til å lære hele livet. Personer med høyere utdanning har mer fleksible og selvstendige jobber, er mer omstillingsdyktige i et arbeidsliv i stor endring, og de oppnår høyere lønn i løpet av yrkeslivet, selv om de tjener lite eller ingenting mens de studerer.

Ta informerte valg

Vi oppfordrer både foreldre og kommende studenter til å sette seg nøye inn i fagtilbudene og velge ut fra interesse og engasjement.

Utdanning for framtiden

Vi lever i en tid med store utfordringer. Vi må finne svar på mange viktige spørsmål knyttet til klodens og menneskehetens overlevelse. Utdanning er det viktigste verktøyet for å forstå forandringene i verden og være med å skape en bedre verden. Lykke til med studievalget!

Publisert 7. apr. 2020 11:27 - Sist endret 8. mars 2021 12:14