Søkekomite for rektorvalg er klar

Universitetsstyret har i dag oppnevnt medlemmer til søkekomiteen for rektorvalget våren 2021 ved Universitetet i Oslo. Professor emeritus Knut Heidar skal lede komiteen.

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, arkitektur, eiendom, landemerke.

Foto: Anders Lien/UiO

Søkekomiteen skal aktivt bidra til å identifisere og presentere gode rektor- og prorektorkandidater i forkant av valget. Det er viktig for alle parter å få reelle valg, for å sikre universitetets demokratiske prosesser, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Komiteens medlemmer

Bildet kan inneholde: eldre, business, offisielt, briller.
Professor emeritus Knut Heidar skal lede søkekomiteen. Foto: UiO

Universitetsstyret har utpekt følgende komitemedlemmer:

 • Professor emeritus Knut Heidar, SV ISV, tidligere dekan ved SV (leder av komiteen)
 • Professor Berit Karseth, UV IPED, tidligere dekan ved UV.
 • Professor Dag O. Hessen, MN IBV, Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA)
 • Professor Anne Cathrine (Annetine) Staff, MED KLINMED.
 • Postdoktor Kristian Bjørkdahl, Senter for utvikling og miljø (SUM)
 • Seniorrådgiver Cecilie W. Lilleheil, SV, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO.
 • Student Runa Kristine Fiske, oppnevnt av Studentparlamentet.
 • Karianne Bjellås Gilje, cand.philol. fra Universitetet i Oslo. Daglig leder i Bergesenstiftelsen. Tidligere lærer ved Journalistutdanningen i Oslo, programsjef Norsk form, dekan Kunsthøgskolen, forlagsredaktør i Universitetsforlaget og redaktør i Prosa. 
 • Olav Fjell, bl.a tidligere konsernsjef i Hurtigruten og konsernsjef i Statoil, rådgiver i First Securities og konsernsjef i Lindorff. Han har flere styreverv, herunder de statlige forskningsinstituttene IFE og NOFIMA.

Komiteens oppgaver

I henhold til UiOs valgreglement skal universitetskomiteen oppnevne en søkekomité som aktivt skal bidra til å identifisere og presentere gode interne/eksterne rektor- og prorektorkandidater. I tillegg sier valgreglementet at søkerkomiteen skal sikre at:

 • Studenter og tilsatte aktivt oppfordres til å foreslå kandidater
 • Søkekomiteens medlemmer kan på selvstendig grunnlag foreslå kandidater
 • Komiteen skal sørge for at alle kandidatene utarbeider en egenpresentasjon
 • Søkekomiteen skal presentere alle kandidatene ved valgkampstart ved skriftlig informasjon og ved å arrangere valgmøter. Søkekomiteen presenterer både kandidater som er fremmet av minst 20 stemmeberettigede og kandidater foreslått av søkekomiteen. Komiteen foretar ingen prioritering mellom kandidatene.

Komiteens sammensetting

Søkerkomiteens sammensetting er nedfelt i valgreglementet for UiO, og skal bestå av

 • To tidligere valgte ledere på nivå 1eller 2 (rektorer/dekaner) ved UiO. Professor emeriti ved UiO kan også oppnevnes.
 • To fast vitenskapelig tilsatte ved UiO
 • En midlertidig vitenskapelig tilsatt ved UiO
 • En teknisk-administrativ tilsatt oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO
 • En student oppnevnt av Studentparlamentet
 • To eksterne representanter
Publisert 21. aug. 2020 18:00 - Sist endret 24. aug. 2020 10:10