Stor suksess for UiO i Forskningsrådet

Desember er julefeiring for de fleste. Men for mange er det enda mer spennende med Forskningsrådet utdeling av midler til banebrytende forskning. 67 UiO-forskere slapp gjennom det svært trange nåløyet i denne runden.

Bildet kan inneholde: tekstil, interiørdesign, tak, interiørdesign, takarmatur.

Rektor Svein Stølen er svært fornøyd med tildelingene fra Forskningsrådet. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Et stort gratulerer til alle som er involvert i prosjektene! Det blir spennende å lese mer om disse prosjektene i dagene som kommer, men ikke minst i årene som kommer. Tildelingene viser at vi er et breddeuniversitet med sterke forskermiljøer i hele bredden av vår fagportefølge, sier en fornøyd rektor ved UiO, Svein Stølen.

Totalt var 2,65 milliarder lyst ut med søknadsfrist i slutten av mai 2020. UiO får tildelinger på nær 700 millioner.

UiO er og skal være et ledende og internasjonalt orientert universitet, sier Stølen. Forskningen er grunnlaget for alt vi gjør, også for våre utdanninger, for formidling og for innovasjon. Da er ressursene vi får gjennom disse tildelingene svært viktige.

Trangt nåløye

Tildelingene går til forskere i alle stadier av karrieren, og skal gi fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Midlene deles ut i tre ulike kategorier.

  • Forskerprosjekt for fornyelse: UiO tildeles 41 prosjekter
  • Forskerprosjekt for unge talenter: UiO tildeles 11 prosjekter
  • Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet: UiO tildeles 5 prosjekter.

Forskningsrådet mottok i år totalt 2363 søknader om totalt 23,5 milliarder kroner i årets utlysning.

Tusen takk også til alle som har søkt uten å komme igjennom det trange nåløyet. Forskningsrådet mottar mange søknader, og kun 11 prosent ble denne gangen finansiert. Vi er sier stor takk alle som har søkt, til støtteapparatet. Det er svært høy kvaliteten på søknadsarbeidet ved UiO, avslutter Stølen.

Se alle tildelingene her (Forskningsrådet)

Midler til forskning på samfunnsutfordringer

Tirsdag delte Forskningsrådet ut betydelige midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. UiO fikk tildelt syv prosjekter og om lag 133 millioner. 

Det er hyggelig å gratulere prosjektledere og deltakere med disse prosjektene, samtidig er det her potensial for betydelig større gjennomslag i årene som kommer.

Se liste over tildelingene til UiO her. (PDF)

Publisert 16. des. 2020 10:04