English version of this page

Strategi 2030: For en bærekraftig verden

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal vi bidra til en bærekraftig framtid.

Vi har formet samfunnet i over 200 år – og er et ledende europeisk universitet. De neste ti årene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi skal styrke dialogen med omverdenen og bidra til at kunnskap tas i bruk.

Bildet kan inneholde: begivenhet, gul, samfunnet, ungdom, jobb.

Engasjementet har vært stort i strategiprosessen. Her fra en av workshopene. Foto: Anders Lien/UiO

Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO i en nasjonal særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet. Fredag 14. februar 2020 ble UiOs nye strategi, Strategi 2030 vedtatt i universitetsstyret.

Fire ambisjoner

UiO skal:

  •  fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
  •  utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
  •  styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
  •  være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Strategien beskriver noen av samfunnsutfordringene som kunnskap og utdanning fra UiO må være med på å løse.

Store bærekraftsutfordringer – ikke minst klimakrisen - vil kreve innsats fra hele det globale samfunnet. Tap av naturmangfold, polarisering, religiøse konflikter, migrasjon og krig er andre eksempler. UiO må ta sin del av ansvaret for å forstå, forklare og forbedre vår verden. Strategien er offensiv og forplikter oss til å drive kunnskapsutviklingen framover gjennom integrasjon mellom utdanning, forskning og kunnskap i bruk, sier rektor Svein Stølen.

Det har vært en bred involvering og vi har fått gode innspill både fra ansatte og studenter på universitetet og fra viktige aktører utenfor.

Tusen takk til alle som har engasjert seg og bidratt med hjerte og hjerne. Strategi2030 peker ut veien videre, men nå kommer den virkelige jobben, sier Stølen.

Her finner du Strategi 2030

Publisert 18. feb. 2020 15:32 - Sist endret 20. feb. 2020 11:11