English version of this page

Studiestart og undervisning høsten 2020

Universitetet har nå lagt planer for studiestart og undervisning høsten 2020. Det blir en blanding av digitale og fysiske tilbud og studentene vil bli godt tatt imot i faddergrupper og undervisningsgrupper.

Merk: For nye internasjonale studenter gjelder annen informasjon! (engelsk)

UiO legger opp til å gi de nye studentene en varm velkomst. Foto: Jarli&Jarli/UiO

12. juni oppdaterte myndighetene retningslinjene og åpnet universitetene fra 15. juni – under forutsetning av at smittevernsreglene opprettholdes. Regjeringen har laget en beredskapsplan for smittespredning (regjeringen.no) (pdf)

UiO har utviklet en smittevernveileder som oppdateres i tråd med myndighetenes anbefalinger. 

Åpent universitet

Universitetet skal være åpent, men må ta hensyn til gjeldende smittevernregler om én meters avstand og krav til smitteoppsporing. Det betyr at kapasiteten i seminarrom og auditorier er redusert. 

–Vi er opptatt av å sikre alle studenter tilbud om fysisk undervisning på campus. Fakultetene har tilrettelagt for dette så langt det lar seg gjøre, og studentene oppfordres til å komme til campus. Vi lager en tydelig sammenheng mellom fadderopplegg og undervisning, og studentene blir delt inn i grupper de skal følge hele høstsemesteret. Studentene må fortsatt booke lesesalsplasser. Samlet sett mener vi at vi da kan bidra til kravene helsetjenesten har for smitteoppsporing, sier rektor Svein Stølen.

Lesesaler

Lesesalsplassene i Georg Sverdrups hus som er merket for booking i TP holdes åpent i juli, mens Eilert Sundts hus og Sophus Bugge stenges fra 26. juni. 3. august åpner  lesesalsplassene i Eilert Sundts hus og Sophus Bugge. Masterlesesalplasser disponeres og organiseres i henhold til smittevernregler av det enkelte fakultet. Lesesalsplassene i Georg Sverdrups hus skal fra august brukes til undervisning. Det vurderes mulighetene for å skaffe flere lesesalsplasser eller læringsarealer for studentene til kollokvier og gruppearbeid.

Renhold

Det tilrettelegges for at antibac er tilgjengelig slik at en kan beskytte seg selv og evt tørke av flater, fast utstyr etc. Det er forsterket renhold i fellesarealer og normalt renhold daglig i undervisningsrom og auditorier. Det jobbes med å lage en god standard, se oppdatert informasjon.

Studentkjellerne og pubene åpnes

Studentpuber og kjellere åpnes i forbindelse med semesterstart og følger gjeldene regler for smittevern.

Fjernarbeid og kontor

Det pågår et arbeid i regjeringen for å se på folkeansamlinger, transportkapasitet, arbeidsplasser og smittevernregler i store byer. Vi oppdaterer våre rutiner i tråd med de til enhver tid gjeldende signaler fra myndighetene. Vi planlegger for at de fleste ansatte skal være fysisk på jobb fra høsten, gitt at ikke annet er avtalt. 

Publisert 22. juni 2020 15:06 - Sist endret 29. juni 2020 14:57