Fire studentprosjekter fra UiO får 1 million kroner

Fire studentprosjekter fra UiO får tildeling fra Forskningsrådets STUD-ENT ordning og får inntil 1 million kroner til å videreutvikle prosjektets forretningspotensiale.

Bildet kan inneholde: jobb, arbeid, design, kunde, begivenhet.

Leder Øistein Sonstad og nestleder Even Dahl i Insj UiO er svært fornøyd med at fire av prosjektene de har veiledet har fått støtte via Forskningsrådets STUD-ENT ordning.

Vi er godt fornøyd med at UiO hevder seg, og det bekrefter at modellen vi har valgt er egnet for å styrke studentinnovasjon ved UiO. I Insj UiO har studenter som ønsker å etablere egen virksomhet et lett tilgjengelig og godt veiledningstilbud. Det er gledelig at innsatsen til studentene bak Insj UiO nå bærer frukter, sier viserektor for innovasjon Per Morten Sandset.

Samtlige av prosjektene fra UiO som har fått støtte denne gangen, har fått veiledningshjelp ved UiOs studentakselerator Insj UiO. Insj UiO åpnet dørene våren 2018 og opplever en stadig økning i antall studenter som tar kontakt.

 Det er mange dyktige studenter med gode ideer ved UiO og vi vil selvfølgelig bidra til at disse ideene realiseres. At halvparten av søkerne fra UiO fikk støtte gjennom STUD-ENT ordningen i år viser at kvaliteten er god og at vi er i ferd med å etablere et godt miljø for studentinnovasjon ved UiO. Disse tildelingene gir oss masse motivasjon til å jobbe videre, sier leder for Insj UiO Øistein Sonstad.

STUD-ENT ordningen retter seg mot studenter og kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i idéer de har fått gjennom studiene. Tildelingen er på inntil 1 millioner kroner. 

Disse UiO-prosjektene har fått støtte:

  • Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing. Prosjektet ledes av studenter fra studieprogrammene Master's in Innovation and Entrepreneurship og informatikk.
  • Univance - Finding the right way. Prosjektet ledes av studenter fra studieprogrammer i informatikk.
  • Disputas - An online platform for analysis and critical reflection. Prosjektet ledes av studenter fra studieprogrammer i informatikk.
  • EnableMagic - We are creating an open and connect world of Innovation and entrepreneurship through our platform tailored for entrepreneurs. Prosjektet ledes av studenter fra studieprogrammene ESST - Society, Science and Technology in Europe og informatikk.

 

Publisert 6. mai 2020 12:49 - Sist endret 7. mai 2020 11:12