Nye sentre for forskningsbasert innovasjon: UiO koordinerer ett, og er partner i seks

Dagens tildeling fra Forskningsrådet er den beste UiO noensinne har oppnådd i en SFI-tildeling. – Vi er stolte og veldig fornøyde, sier rektor Svein Stølen.

Fredrikkeplassen, fontene, Lucy Smiths hus

Universitetet i Oslo får 7 nye sentre for forskningsbasert innovasjon - den beste SFI-tildelingen til UiO noensinne. Foto: UiO/Anders Lien

Det overordnete målet for SFI-ordningen er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

Ved utvelgelse av sentrene blir det lagt vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping innenfor temaområdene for sentrenes forskning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Blir vertskap for ett av sentrene

– Tildelingen viser at UiO har forskningsmiljøer som er høyst relevante og attraktive inn i sentre for forskningsbasert innovasjon. Vi hevder oss tradisjonelt sterkt i tildelinger av sentre for fremragende forskning (SFF), så det er svært gledelig at UiO er på offensiven også når det gjelder SFI-er, sier Stølen.

Av de syv nye sentrene, blir UiO prosjekteier for SFI-et «Center for Space Sensors and Systems (CENSSS)» med Svein-Eirik Hamran som senterleder.

Hamran er professor i avdeling for autonome systemer og sensorteknologier ved Institutt for teknologisystemer, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det nye senteret vil fokusere på ulike aspekter av satellittsystemer for jordobservasjoner og utforsknings av «det nære rom».

Viktig partner i seks andre sentre

UiO vil i tillegg være en viktig partner i ytterligere seks SFI-er, hvorav tre miljøer ved Institutt for informatikk (MN), ett miljø ved Institutt ved klinisk medisin (MED), ett miljø ved Institutt for medisinske basalfag (MED) og ett miljø ved Nordisk institutt for sjørett (JUR).

«Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation», «Visual Intelligence», «Norwegian Center for Resarch-Based Artificial Intelligence Innovation», «Precision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio)», “SFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operations” og “Smartforest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector”

– Dette gir stor inspirasjon og giv til det videre arbeidet vårt med ytterligere å bygge en innovasjons- og entreprenørskapskultur ved UiO, sier Svein Stølen.

Publisert 12. juni 2020 13:09 - Sist endret 22. juni 2020 13:45