UiO lanserer energi-emne for alle som er opptatt av bærekraft

Et flunkende nytt emne ved Fysisk institutt vil gi studenter grunnleggende kunnskap om energi og trening i tverrfaglig kommunikasjon. Emnet er åpent for alle med generell studiekompetanse.

Bildet kan inneholde: skråningen, naturlandskap, atmosfære, vinter, landskap.

Studenter som tar emnet Fysikk og energiressurser får en innføring i hva fysikkens lover legger av premisser for energibruk. Her eksemplifisert med vindkraft på Bjørnfjell. Foto: Colourbox

Emnet på fem studiepoeng gir en innføring i samfunnets bruk av energi og energiressurser i et bærekraftperspektiv. Målet for kurset er å gi studentene kunnskap om termodynamikk og prinsippene bak energiproduksjon, energiomforming og energibruk til å kunne diskutere energispørsmål med en kvantitativ tilnærming.

– Mange studenter kommer til Universitetet i Oslo med ønske om å jobbe med de store samfunnsspørsmålene. Her tar vi dem på alvor og gir dem et tilbud tidlig i studiet, forteller faglærer Anja Røyne, som er fysiker og førstelektor.

Utdanning, helse og natur – alt påvirkes av energi

–  Kunnskap om energi og nye, rene energiløsninger er helt grunnleggende hvis vi skal nå målene som ligger i FNs bærekraftagenda. Energi påvirker det meste: Utdanning, helse, industri og innovasjon, naturmangfold og klima – for å nevne noe, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

– Vi vet også at tverrfaglig kunnskap og kompetanse er nødvendig for å løse viktige samfunnsutfordringer, derfor er jeg ekstra glad over at dette emnet i fysikk og energiressurser nå er tilgjengelig for alle våre studenter. Jeg tror det vil være av stor interesse og nytte for de fleste, enten man studerer medisin, jus, naturvitenskap, humaniora eller samfunnsfag, sier han.

Nytt klima-emne til høsten

Fysikk og energiressurser er tredelt. I første del jobber studentene med grunnleggende kunnskap om energi. Denne delen undervises i form av videoer og seminarer.

Deretter jobber studentene hver for seg med en populærvitenskapelig tekst, før emnet avsluttes med et prosjektarbeid i grupper.

– Energi er en viktig del av bærekraftmålene og fysikkforståelse er helt grunnleggende i energispørsmålet, forklarer faglærer Røyne, som lover at fysikknivået er tilpasset alle.

– Men fysikkstudentene får sette fysikk-kunnskapen sin i sammenheng med samfunnsrelevante spørsmål, noe vi vet mange har lyst til, sier hun.

Hun forteller også at etter planen kommer det et “søsteremne” fra høsten 2021, med klima som tema. Også dette er for alle med generell studiekompetanse, og man kan ta de to emnene uavhengig av hverandre.

 

Publisert 14. des. 2020 11:47 - Sist endret 2. juli 2021 11:12