UiO og Skift har inngått samarbeidsavtale

Universitetet i Oslo er blitt kunnskapspartner med Skift – Næringslivets Klimaledere. – UiO skal føre an i miljø- og klimaarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner og samfunnslivet for øvrig. Vi ser frem til et godt samarbeid med Skift, sier rektor Svein Stølen.

Bildet kan inneholde: klær, fottøy, bein, frakk, bukse.

UiO og Skift har inngått samarbeidsavtale. Her representert ved Skifts administrerende direktør Bjørn K. Haugland, Klimahusets leder Brita Slettemark, og UiO-rektor Svein Stølen – fotografert i det som allerede er blitt en felles arena: Atriet i Klimahuset. Foto: UiO

I kraft av avtalen som er inngått, vil UiO være en kunnskapspartner i Skift. Dette er en medlemsorganisasjon bestående av klimaledere i næringslivet, som skal være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Initiativet skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som eksisterer i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs for å få dette til.

– UiOs forskning med relevans for klima og miljø er svært omfangsrik og utvikles stadig med nye initiativ innenfor og på tvers av fakulteter, sentre og satsinger. Samlet sett dekker UiO en bredde som tilsier at vi er unikt posisjonert for å gripe utfordringene på miljø- og klimaområdet tverrfaglig, sier Stølen og fortsetter:

– UiOs kan dermed bidra sterkt i utvikling, utveksling og formidling av kunnskap på tvers av bransjer og fagmiljøer - og være en samarbeidspartner i å utvikle tematikk og problemstillinger som bør utredes og forskes på.

Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift, er også fornøyd med å ha fått UiO med på laget.

– Vi i Skift er stolt og glad for å ha et nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Som kunnskapspartner skal universitetet bringe kunnskap og kompetanse inn i prosjekter og initiativer. Skift vil bringe universitetet inn i et nettverk av klimaledere i næringslivet, sier han.

Utfordre utdaterte tankesett

Klima, miljø og bærekraft er temaer som går som en grønn tråd gjennom UiOs nye tiårige strategi, Strategi2030.

– Der står det blant annet at UiO skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid og lede an i utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Og ikke minst: UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet. Studentene er helt klart vårt viktigste bidrag til samfunnet, sier Stølen.

Haugland og Skift peker også på studentene som en gruppe som en svært viktig for klimaarbeidet.

– Universitetene og utdanningsinstitusjonene utdanner morgendagens arbeidstakere. De må ha evne til kritisk tekning og kompetansen til å tørre å utfordre utdaterte tankesett. Et sterkt forskningsmiljø, og et nært samarbeid mellom næringsliv og studentene, vil gi neste generasjon yrkesaktive de løsningene som trengs for at vi skal ta samfunnet vårt i en mer bærekraftig retning. Det er svært nyttig for et næringsliv i endring, sier han.

UiO leder den europeiske universitetsalliansen Circle U, hvor Skift er en næringslivspartner. Her skal de samarbeide om bærekraftrelaterte innovasjonsprosjekter/programmer, tilby gjesteforelesere, delta i mentorprogrammer for studentinnovasjon, og legge til rette for praksisplasser og tilgang til andre arenaer hos Skifts medlemsorganisasjoner slik at studenter kan møte representanter for næringsliv som jobber aktivt for grønn omstilling.  

Godt samarbeid med Klimahuset

Selv om samarbeidsavtalen er av ny dato, har UiO og Skift allerede hatt flere felles arrangementer – blant annet med Klimahuset ved Naturhistorisk museum som arena.

– Ett av målene til Klimahuset er å inspirere og selv lære og bli inspirert av grønt næringsliv i Norge. Vi har samarbeidet med Skift under Grønn Digital Arendalsuke i august, og om det internasjonale TEDX i oktober. Skift er en veldig viktig sammenslutning av bedrifter og toppledere som ønsker å gjøre en forskjell og vise vei. Vi på Klimahuset er glad for at UiO, som vi er en del av, nå er medlem av Skift, sier Brita Slettemark, leder for Klimahuset.

 

Publisert 15. des. 2020 14:45 - Sist endret 2. juli 2021 11:12