Hedrer årets prisvinnere

I dag er det årsfest og UiOs 209-årsdag. Under markeringen i Aulaen mottar vinnerne av Utdanningsprisen, Forskningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen for 2020, samt UiOs pris for yngre forskere sine diplomer.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, fotografi, ansiktsuttrykk.

Fra venstre: Ole Andreassen, Trude Storelvmo, Lisbeth M. Brevik, Hans Petter Graver, Bjarne Bogen

Det er viktig å feire ekstraordinær innsats, og UiOs priser har nettopp det for øyet. De fem prisene dekker tilsammen bredden i UiOs virksomhet, og vinnerne er som alltid svært sterke. Det er bare å gratulere! Vi ser fram til miniforedragene, hvor vi får lære mer om prisvinnerne og deres innsats, sier rektor Svein Stølen.

UiOs pris for yngre forskere: 

Professor Trude Storelvmo, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Storelvmo studerer hvordan ulike typer partikler i atmosfæren kan påvirke klimaet, avhengig av deres evne til å danne skydråper eller iskrystaller. Manglende forståelse av disse prosessene representerer en av de største hindringene for målet om å simulere fremtidige klimaendringer med nødvendig presisjon. Etter doktorgraden i 2006 har hun opparbeidet seg en imponerende internasjonal karriere, og hun har bygget opp et svært viktig tverrfaglig samarbeidsnettverk som søker å svare bredt på spørsmål om faktorer som påvirker klima.

Utdanningsprisen: 

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Her begrunner priskomiteen tildelingen med «hennes omfattende bidrag til å utvikle nyskapende forskningsbasert undervisning med fokus på studentaktive lærings- og vurderingsformer.» Spesielt nevnes hennes nyskapende arbeid med ‘medforskning’ som vurderingsform, som komiteen skriver at nærmest har skapt en «vurderingsrevolusjon». I ‘Medforskning’ inkluderes studenter i forskning på nye måter, og avsluttende eksamen har form av en prøveforelesning.

Formidlingsprisen: 

Professor Hans Petter Graver, institutt for privatrett, Det juridiske fakultet. Priskomiteen fremhever hans aktive rolle i samfunnsdebatten og tydelige og modige forsvar for rettsstaten. Hans stemme har bidratt til å forme offentlighetens syn i aktuelle spørsmål gjennom mange år. Graver tok et viktig faglig initiativ da de COVID-19-motiverte unntakslovene skulle vedtas i Stortinget i mars i år, der han bidro til å løfte debatten over på et spor som sikret at demokratiet ble bedre ivaretatt. 

Forskningsprisen: 

Professor Ole Andreassen, senterleder ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Det medisinske fakultet. Priskomiteen skriver at «Han er anerkjent som en verdensledende forsker på sitt felt, en meget viktig miljøbygger nasjonalt og internasjonalt samt en særdeles dyktig formidler.» Særlig viktig er hans innsats i utviklingen av nye analysemetoder for big data, som har bidratt til å avdekke den genetiske arkitekturen til psykiske lidelser.  Komiteen påpeker også at han bidratt til å øke statusen til mental helse som fagfelt i Norge og til at NORMENT er blitt en viktig internasjonal aktør på dette fagområdet.

Innovasjonsprisen: 

Professor Bjarne Bogen, leder av forskningsgruppen «Cellulær og molekylær immunologi», Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Priskomiteen fremhever Bogens bidrag til medisinsk vaksineforskning, som har vært sentral for forskningsbasert innovasjon ved UiO. Bogen står bak utviklingen av vaksineprinsippet Vaccibody og selskapet med samme navn. Vaccibody AS har utviklet den første virksomme individtilpassede kreftvaksinen i verden, og er blant Norges mest verdifulle bioteknologibedrifter.

39 nominerte

Prorektor Gro Bjørnerud Mo er leder for priskomiteen. 

I hard konkurranse har vi funnet fem meget verdige vinnere. På hvert sitt felt har de gitt avgjørende bidrag. Både vaksiner, klimaspørsmål, rettsstatens rolle, mental helse og nye undervisningsformer er aktuelle spørsmål i vår tid. Disse prisene illustrerer hvilken viktig rolle universitetene har for samfunnet, sier Mo.

20 menn og 19 kvinner var nominert.

Fakta om Universitetets priser

Prisene er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

Forskningsprisen og Prisen for yngre forskere tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2020 er det medisin og naturvitenskap som blir tildelt Forskningsprisen og Pris for yngre forskere. Pris for yngre forskere deles i år ut for andre gang.

Vinnerne mottar et diplom og 250.000 kroner, som deles ut ved UiOs årsfest 2. september, samtidig med utdelingen av H.M. Kongens gullmedalje og vinnerne av UiOs bærekraftspris.

På grunn av koronasituasjonen blir det et begrenset arrangement i Aulaen.

 

Innovasjonsprisen til Bjarne Bogen

Forskningsprisen til Ole Andreassen

Utdanningsprisen til Lisbeth M. Brevik

Formidlingsprisen til Hans Petter Graver

UiOs pris for yngre forskere til Trude Storelvmo

 

Publisert 1. sep. 2020 09:00 - Sist endret 2. sep. 2020 10:15