English version of this page

UiO utdanner flest doktorander

I 2019 ble det avlagt 1583 dokotorgrader i Norge. 483 av dem var ved UiO, en økning på 15 fra året før.

Bildet kan inneholde: begivenhet.

Doktorkreering. Foto: Terje Heiestad/UiO.

Det medisinske fakultet utdannet flest, 187 kandidater. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet var nummer to, med 148. Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde 54, det humanistiske 50, utdanningsvitenskapelig 19, juridisk 16, teologisk 5 og odontologisk 4.

Jeg gleder meg over at UiO fortsette å utdanne et høyt antall doktorander. Vi lever i krevende tider, og i fremtidens Norge er kunnskap og kompetanse helt avgjørende for at vi sammen skal løse de utfordringene vi står overfor, sier rektor Svein Stølen.

Jevn kjønnsfordeling

Det var 259 kvinnelige og 234 mannlige kandidater som tok doktorgrad ved UiO i 2019. På Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet og odontologi var det flere mannlige enn kvinnelige doktorander, og på det Samfunnsvitenskapelige var det helt jevnt med 27 av hvert kjønn. De øvrige fakultetene hadde flertall av kvinnelige kandidater.

Stølen gleder seg over jevn kjønnsfordeling, men er opptatt av å øke andelen kvinner som forblir på UiO:

De siste årene er det blitt ganske jevn kjønnsfordeling, men vi ser dessverre at det er flere kvinnelige forskere som faller fra tidligere i karrieren. Det er noe vi jobber for å motvirke. Vi er opptatt av kjønnsbalanse i alle sammenhenger og vi vil gjerne ha enda flere kvinnelige professorer.

Ca en tredel av doktorandene utdannet ved UiO i 2019 var utenlandske statsborgere.

Publisert 1. apr. 2020 09:41 - Sist endret 1. apr. 2020 14:12