Universitetet i Oslo får status som «European University»

Universitetet i Oslo leder den europeiske universitetsalliansen Circle U., som nå er valgt ut som et av EUs European Universities. Circle U. har som ambisjon å bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer gjennom mer effektiv kunnskapsdeling og samskaping av innovative undervisningstilbud og samarbeidsformer.

Bildet kan inneholde: kart, vann, linje, verden.

Circle U. består av Aarhus Universitet (Danmark), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King’s College London (Storbritannia), Université de Paris (Frankrike), Univerzitet u Beogradu (Serbia), Université catholique de Louvain (Belgia), i tillegg til Universitetet i Oslo. Til sammen består Circle U. av omlag 334 000 studenter og 51 000 ansatte, og er et banebrytende samarbeid for å skape en sømløs felleseuropeisk campus for de syv samarbeidsuniversitetene.

Vår ambisjon er at Circle U. vil bidra til å gi studentene økt kunnskap og perspektivrikdom gjennom mer samarbeid og mobilitet på tvers av nasjonale, språklige og kulturelle grenser, sier UiO-rektor Svein Stølen.

I stort handler det om å styrke det europeiske fellesskapet og å bidra til å skape fremtidens europeiske universiteter. UiO har alltid vært internasjonalt orientert, men gjennom Circle U. løfter vi særlig utdanningsområdet til et nytt internasjonalt nivå, fortsetter Stølen.

Går i gang 1. november

Formelt har alliansen oppstart 1. november, men partnerne har allerede over halvannet år samarbeidet tett for å bygge tillit mellom institusjonene og skape en felles visjon for Circle U. Både rektorer, studenter og ansatte har jobbet sammen for å kartlegge hvilke muligheter som dette mangfoldet av partnere kan gi. Blant de konkrete målene alliansen har satt er:

  • å utvikle innovative metoder og konsepter for undervisnings- og forskningssamarbeid i tett samarbeid med arbeidslivet, også innenfor livslang læring
  • teste nye metoder for å øke studentmobiliteten i Europa, for å utvikle kurs i fellesskap og for å koble forskning og utdanning på nye måter
  • dele beste praksis, samt våre erfaringer fra prosjektet med hverandre og med andre utenfor alliansen

I prosjektperioden vil alliansen vil fokusere på de tre tverrfaglige tematiske områdene klima, demokrati og global helse. 

Studenter og ansatte har sammen skapt Circle U.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, mennesker, team, begivenhet, vinter.
Studenter har bidratt sterkt til alliansen. Her fra studentseminar ved UiO i vinter. Foto: CircleU/UiO

Studentene er hjertet av alliansen og har deltatt aktivt i utviklingen av alliansen, og av de aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektet. I tillegg til flere studentseminarer er det gjennomført flere seminarer der rektorer, vitenskapelig og administrativt ansatte har møttes på tvers av institusjoner for å diskuterer ambisjoner og implementering. Circle U. vil også samarbeide med mer enn 30 assosierte partnere fra alle partnerlandene, blant annet byer og regioner, sykehus, organisasjoner, næringsliv og museer, som skal spille ulike roller i utviklingen og gjennomføringen av undervisning- og forskningssamarbeid.

Interessen for alliansen har vært stor, det er tydelig at dette er en måte å jobbe på som mange aktører i samfunnet ser potensialet i, sier rektor Stølen. Særlig har interessen vært stor for våre planlagte aktiviteter for å stimulere til økt studentinnovasjon og praktisk problemløsning, fortsetter Stølen. 

Fakta om European University Initiative

European University-utlysningen er en del av Erasmus+-programmet med en treårig finansieringsperiode. Initiativet er en pilot, men omtales som en hjørnestein i utviklingen av det europeiske utdanningsområdet (ERA). Les mer om initiativet på EU-kommisjonens nettsider.

For mer informasjon:                                                                                                            
CircleU. nettside

Twitter: @CircleU_eu   

 

Publisert 9. juli 2020 12:58 - Sist endret 9. juli 2020 13:56