Digitalt pensum på plass

Studentene har ønsket seg digitale kompendier en god stund. Fra våren av får de ønsket sitt oppfylt i et grønnere og enklere system.

Foto: UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

–Jeg er veldig glad for at vi nå får en mer miljøvennlig tilgang på pensum for våre studenter! Vi har store ambisjoner om å redusere Universitetet i Oslos klimaavtrykk, og dette er i tråd med vår egen klimastrategi, sier viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, Mette Halskov Hansen.

Gjennom pensumlistesystemet Leganto får studentene nå en brukervennlig tilgang til digitalt pensum.

–Universitetsbiblioteket har mye digitalt innhold som gjøres tilgjengelig gjennom Leganto. I tillegg gir Kopinor-avtalen oss muligheten til å dele digitalt pensum med studentene, opplyser viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker. Han påpeker at brukervennlighet må gjelde for både studenter og ansatte, og at det blir viktig i den videre utviklingen.

Fortsatt mulig å få pensum på papir

Noen studenter har gitt uttrykk for at de også ønsker papirkompendier. For å ivareta også disse studentene, tilbyr Universitetet i Oslos Hustrykkeri en «print-on-demand»-løsning. Kompendiene blir tilgjengelige her neste semester.

Hustrykkeriet tilbyr en mer miljøvennlig måte å trykke på enn det ordinære printere kan. For at studentene skal velge den mest miljøvennlige måten også dersom de foretrekker pensum på papir blir det litt billigere å velge trykk hos Hustrykkeriet. Prisen for trykte kompendier vil være 70 øre per ark, pluss ti kroner for innbinding.

Studentene positive

Også Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet er fornøyde: 

– Studentparlamentet stiller seg positive til den foreslåtte løsningen. Med digitale kompendier som den nye normalen vil både studentenes utgifter til pensum og antallet utskrifter reduseres vesentlig. Det er bra for både studentene og miljøet, sier Jørgen Hammer Skogan, leder i Studentparlamentet ved UiO.

Hva er Kopinoravtalen?

Kopinoravtalen for universiteter og høyskoler gir studenter tilgang til utskrifter og digitale kopier fra materiale som er beskyttet av åndsverksloven, uten at lærestedet må oppspore rettighetshaverne og innhente den enkeltes tillatelse. Kopinoravtalen regulerer hvor store utdrag som kan kopieres fra bøker og vitenskapelige tidsskrifter. Registrerte studenter på det enkelte emnet får tilgang på pensummateriale som deles i tråd med Kopinoravtalen. 

Kopinoravgiften dekker det vederlaget Kopinoravtalen krever for studentenes bruk av rettighetsbelagt materiale ved UiO. Kopinor henter inn vederlag fra Universiteter og høyskoler for å kunne betale ut til forfattere, forlag og andre rettighetshavere. For å legge til rette for at alle studenter får fri digital tilgang på rettighetsklarert pensum økes Kopinoravgiften fra 200,- til 220,- per semester for heltidsstudenter.

Publisert 2. des. 2021 09:15 - Sist endret 2. des. 2021 09:19