Forslag til UiOs nye klima- og miljøstrategi er levert av arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har levert sitt forslag til ny og helhetlig klima- og miljøstrategi for Universitetet i Oslo. Etter sommeren blir det debattmøte og formell høringsrunde, med mål om endelig vedtak i universitetsstyret i desember.  

Bildet kan inneholde: font, reklame, logo, merke, grafikk.

Den nye strategien omfatter alle sider ved UiOs virksomhet, fra forskning og utdanning til utadrettet virksomhet og drift. Den skal blant annet inneholde et konkret klimamål for UiO frem mot 2030, legge til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers av fag og sektorer, og samle og integrere ulike klima- og miljøaktiviteter ved universitetet.

Gruppen som har arbeidet med den nye strategien ledes av Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, og består av Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab) og Anne-Line Sandåker (p.t. UiO:Energi) .

Starten på et felles arbeid

– Vi er glade over å ha levert vår versjon av klima- og miljøstrategien. Det har vært en god og spennende prosess i arbeidsgruppen. Men dette er bare starten på et felles arbeid og kontinuerlig videreutvikling som skal gjøres av hele UiO, sier Bakken og fortsetter:

– Denne strategien skal bygge bro mellom Strategi 2030 og årlige tiltaksplaner. Arbeidsgruppen foreslår ganske mange, konkrete overordnede tiltak og virkemidler, men detaljeringen må komme i de tiltaksplanene som skal utvikles i etterkant av at strategien er vedtatt.

I forbindelse med strategiarbeidet er det blitt gjennomført en kartlegging av klima- og miljøarbeid ved UiO.

– Den viser at det finnes mange og gode initiativ, men det er behov for koordinering og synliggjøring. Akkurat nå er det mange enheter som venter på den overordnete strategien og planlegger å sette i gang sitt eget strategiarbeid når den er på plass, sier Bakken.

Debattmøte og formell høring

Rektor Svein Stølen er glad over å ha mottatt arbeidsgruppens utkast til ny klima- og miljøstrategi.

– Den kommer til å legge grunnlaget for en helhetlig og systematisk klimainnsats ved UiO. Vi gjør allerede masse innen både kjernevirksomhet og drift, men nå skal ting sees i sammenheng, koordineres og dermed forsterkes. Vi høyner ambisjonsnivået, sier han.

Stølen ser frem til at studenter og ansatte skal få diskutere og komme med innspill til strategien.

– Til høsten planlegger vi et stort debattmøte med muligheter for spørsmål og dialog. Strategien skal selvfølgelig også ut på formell høring, og de ansattes organisasjoner skal få spille inn.  Målet er et endelig vedtak i universitetsstyret i desember, sier han.   

 

Publisert 29. juni 2021 09:55 - Sist endret 2. juli 2021 10:56