English version of this page

God kapasitet på lesesalene

Meteren er tilbake, ytterligere begrensninger på arrangementer, men lesesalene har god kapasitet og eksamen går som planlagt fram til jul.

Bildet kan inneholde: bord, møbler, stol, skrivebord, samfunnet.

Regjeringen har innført flere nasjonale smittevernstiltak. Tiltakene trer i kraft kl 24.00 natt til torsdag 9. desember. Tiltakene gjelder i fire uker, men skal vurderes på nytt om 14 dager.

Munnbind, avstand, nærkontakter

Regjeringen anbefaler 1 meters avstand, at en tenker igjennom antall nærkontakter og at en bruker  munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand.  Enhetene må vurdere om det skal  anbefales munnbind der det ikke er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand.

Studier og eksamen


Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler så raskt som praktisk mulig innfører undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern.  
Lesesalene ved Universitetet holdes åpne, men kapasiteten halveres for å ivareta avstandskrav. Det er likevel god kapasitet. Undervisningen er i stor grad grad ferdig på UiO.
 
– Vi er glade for at studenter og ansatte ivaretas godt i denne situasjonen slik at de får studert og avlagt eksamen. Det er bra at vi kan holde lesesaler åpne og at vi får ansvar for å vurdere undervisning og eksamener, sier rektor Svein Stølen.  

UiO har beholdt smitteverntiltak i eksamenslokalene i Silurveien som vi har hatt gjennom hele pandemien. Kun halvparten av plassene i salene brukes, og det er minst 1 meters avstand mellom kandidatene under eksamen. Det er innført egenmelding til eksamen, se https://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/.

– En stor andel av våre eksamener er digitale, men noen vil finne sted fysisk. Det er ikke mulig å omgjøre alle eksamener til forsvarlige digitale eksamener raskt. Studentene får beskjed fra sitt studieprogram om hva som gjelder, sier Stølen.

Hjemmekontor


Regjeringen har innført påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten.

Det er opp til den enkelte leder i dialog med den/de ansatte å vurdere tilstedeværelse og bruk av hjemmekontor i henhold til dette.
Se mer i UiOs retningslinjer for fjernarbeid

UiO har også informasjon om fleksibel arbeidstid for de ansatte som må være fysisk tilstede.

Arrangementer og skjenking


Det er innført en rekke endringer knyttet til antall på arrangementer og regler for skjenking. Enhetene må tilrettelegge for eventuelle arrangementer og juleavslutninger i tråd med smittevernreglene. Adventskonserten for Universitetet avlyses.
 
Se mer informasjon om arrangementer her: https://www.uio.no/om/hms/korona/arrangementer/index.html
 
Puber og kjellere må følge regelverk i Oslo kommune.

Publisert 8. des. 2021 11:42 - Sist endret 8. des. 2021 11:49