Helt ærlig, hvordan har du det?

Hvordan har studentene det egentlig under koronapandemien? Det ønsker Studentenes helse- og trivselsundersøkelse å finne ut av.

Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, magenta, merke.

UiO-studenter er hardt rammet av tiltakene under koronapandemien, og melder om mer grad av ensomhet og isolasjon. Vi trenger all informasjon vi kan få fra studentene selv, for å kunne følge dem godt opp – både under og etter pandemien, sier prorektor ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kommer i år med en tilleggsundersøkelse tilpasset den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i. Undersøkelsen er sendt på e-post ut til landets heltidsstudenter, og kan besvares frem til 5. april.

Leder av Studentparlamentet ved UiO, Runa Fiske, oppfordrer alle studenter til å besvare undersøkelsen:

Dette er din mulighet til å si ifra hvordan du egentlig har det. Ved å svare hjelper du oss som er tillitsvalgte og universitetet til å fikse de tingene som ikke er bra. Dette er spesielt viktig nå, når vi vet at mange sliter!, sier hun.

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å besvare undersøkelsen, slik at vi får god informasjon om hva studentene trenger fra oss som utdanningsinstitusjoner både nå og i tiden fremover, avslutter Bjørnerud Mo.

Om SHoT-undersøkelsen

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i 1. mars - 5. april 2021. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

Blant studentene som svarer på undersøkelsen, trekkes fem studenter ut og mottar et gavekort på 5000,-.

Les mer om SHoT-undersøkelsen her.

Publisert 4. mars 2021 08:53 - Sist endret 4. mars 2021 08:53