Høythengende EU-midler til etablerte forskere

Det Europeiske forskningsrådet gir stor finansiering til to UiO-forskere fra Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hud, hake.

Professorene Ildar Garipzanov og Francois Renard mottar ERC Advanced Grants. Foto: UiO

– Dette er en merkedag for oss, og jeg vil gratulere professorene Garipzanov og Renard, samt hele apparatet rundt dem, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler ut midler til grensesprengende forskning. Det såkalte ERC Advanced Grant går til etablerte forskere som gjennom karrieren har vist at de er ledende innen sitt fagfelt. 2 678 forskere fra hele Europa søkte midler i denne runden. Bare åtte prosent av søknadene gikk gjennom.

– Vi vet at dette nåløyet er ekstremt trangt, og vi hadde svært gode søkere også blant de som ikke nådde helt frem i denne runden, sier Stølen.

Ros fra Forskningsrådet

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet gratulerer UiO med det gode resultatet:

– Universitetet i Oslo står for 45 prosent av alle ERC-grants til Norge i Horisont 2020-perioden. Det intet mindre enn imponerende! I dag kan dere være ekstra stolte av egen innsats, og så både håper og tror vi i Forskningsrådet at dere vil lykkes minst like godt i Horisont Europa, sier hun.

Tweets fra Middelalderen

Ildar Garipzanov er professor i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, og mottar en av tildelingene i denne runden.

– Jeg føler meg beæret, og samtidig forsikret om at min forskning har en bredere intellektuell betydning og akademisk appell. Dette er svært oppmuntrende når du velger å legge til side de tradisjonelle og "tryggere" forskningstemaene, og krysser over inn i ukjente forskningsfelt. Jeg håper også at denne tildelingen vil bidra til etablering av et sterkere akademisk miljø for tverrfaglig forskning på middelalderkultur her ved Universitetet i Oslo, sier Garipzanov.

Garipzanovs forskerteam vil studere et i hovedsak oversett tekstkorpus, nemlig svært korte tekster som ble lagt til i tomme flater i latinske manuskripter i tidlig middelalder i Europa. Disse tilleggene, alt fra en side eller to til et kort notat som minner om en moderne tweet, representerer en unik samling av tidlig middelaldersk praktisk kunnskap etterlatt av et stort antall anonyme mennesker. Prosjektet MINiTEXTS vil systematisk analysere ulike typer praktisk kunnskap som disse tekstene formidler, og studere den sosiale, religiøse og kulturelle praksis de indirekte refererer til.

– Der hvor tradisjonell forskning er fokusert på et veldefinert korpus av tekster knyttet til konger, biskoper og intellektuelle eliter, vil prosjektet mitt studere tekster som er tettere på personlige og felles behov hos vanlige mennesker. Dette inkluderte behov for personlig omsorg for kropp og sjel forårsaket av de usikre forholdene mennesker levde under i middelaldersamfunn. Studiet av disse tekstene vil også gjøre det mulig for meg å vise at det moderne akademiske skillet mellom religiøs ortodoksi og avvik, samt skillene mellom religion, magi og medisin, hjelper lite til å forstå slike tidligere samfunn, forklarer en fornøyd Garipzanov.

Les mer om Garipzanov her.

Forvarsel på jordskjelv

Professor i geofysikk, Francois Renard, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet mottar det andre ERC Advanced Grant, for sitt forskningsprosjekt Break-Through Rocks (BREAK).

–BREAK skal se på hvilke mekanismer det er som kontrollerer opptakten til jordskjelv. Gjennom prosjektet forventer jeg at vi får en bedre forståelse av signaler på forløp til store jordskjelv, sier Renard.

Også han setter stor pris på tildelingen fra ERC.

–Tildelingen vil gi meg stor grad av frihet til å utvikle forskning av høy risiko, men med tilsvarende høy gevinst. I tillegg får jeg muligheten til å utvikle forskere som er tidlig i sin karriere, fortsetter han.

Les mer om Renards forskning i Titan

Om ERC Advanced Grants

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt, ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en forskerkarriere som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt..

Det innvilges inntil 2,5 millioner euro for inntil fem år.

Publisert 22. apr. 2021 12:00 - Sist endret 26. apr. 2021 17:58