English version of this page

Hvem skal representere deg i Universitetsstyret?

I vår skal det velges nye medlemmer til Universitetet i Oslos styre. De totalt fire ansatte-representantene i styret får svært viktig innflytelse over strategi og retning for Universitetet i Oslo de neste fire årene. Nå kan du møte dem i et digitalt valgmøte 2.juni.

Bildet kan inneholde: rektangel, gest, kunst, font, verktøy.

Styrevalget starter 31. mai. Foto: Pexels

–Jeg oppfordrer absolutt alle til å bruke stemmeretten sin på de kandidatene de tror vil gjøre en best mulig jobb for UiO. På valgmøtet skal representantene presentere sine valgsaker og det er mulig å stille spørsmål til kandidatene i forkant av møtet, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Fire ansatte-representanter

Det skal velges representanter blant de fast vitenskapelige ansatte, de midlertidige vitenskapelig ansatte og blant teknisk-administrativt ansatte. Sammen med to studentrepresentanter og fire eksterne styremedlemmer skal de under ledelse av rektor Svein Stølen utgjøre UiOs styre fra 1. august 2021 til 31. juli 2025. Her finner du en presentasjon av kandidatene, og deres valgplattformer.

Valgmøtet

Onsdag 2. juni kl 10.00 inviteres det til valgmøte der kandidatene kort presenterer sine plattformer. Aslak Bonde er møteleder. Det er mulig å gå inn og ut av møtet når en vil følge med på sin gruppe. Tidsplanen for møtet er:

  • Kl. 10.00–10.50: Fast vitenskapelig ansatte
  • Kl. 11.00–11.35: Midlertidig vitenskapelig ansatte
  • Kl. 11.40–12.10: Teknisk-administrativt ansatte

Møtet kan du følge her

Hvem kan du velge mellom?

Det er totalt femten kandidater å velge mellom fra de tre kategoriene ansatte-representanter som er på valg:

Kandidater i gruppen fast vitenskapelig ansatte

Kandidater i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Kandidater i gruppen teknisk-administrativt ansatte

Valget åpner 31. mai og varer til 7. juni. De nye styremedlemmene tiltrer 1. august.

Publisert 20. mai 2021 09:30 - Sist endret 14. mars 2022 10:54