English version of this page

600 UiO-studenter klare til innsats i helsevesenet

Helsefagstudenter ved UiO er en verdifull ressurs i situasjonen som helsevesenet står foran. Tidligere i uken ba Helsedirektoratet all kvalifisert personell om å melde seg, og nå kan også studentene bli kontaktet direkte for å jobbe som reservepersonell i helsetjenesten. 

Bildet kan inneholde: stetoskop, ansikt, hud, stetoskop, kinn.

– Vi skal selvfølgelig bidra med kompetent personell i denne krevende situasjonen, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen. Foto: Colourbox/UiO

Helsefagstudenter kan bidra før ferdig utdanning

Helsepersonelloven gir definisjoner av hvem som kan anses som helsepersonell, og studenter på helsefagutdanninger kan omfattes av den. For UiOs vedkommende gjelder det totalt 600 studenter som går siste år på medisin, farmasi, odontologi, tannpleie og psykologi, samt farmasistudenter på nest siste studieår og alle studenter på spesialistutdanningene i odontologi. UiO sendte i går lister over disse helsefagstudentene til Helsedirektoratet. 

I følge helsepersonelloven anses helsefagstudenter som en del av den nasjonale beredskapstjenesten. Mange av UiOs studenter må regne med å bli kontaktet av Helsedirektoratet de nærmeste ukene om tjeneste som reservepersonell.

Informasjonen Helsedirektoratet har fått om UiOs studenter er begrenset til studieprogram, studieår, navn og kontaktinformasjon. UiO har også overlevert lister over ansatte i blant annet fagmiljøene på farmasi, odontologi og tannpleie.

Studentene ble varslet om at Helsedirektoratet har fått kontaktinformasjonen deres i dag, og er bedt om å henvende seg til studieprogrammet sitt hvis de har spørsmål.

UiO vil legge til rette slik at studenter som blir innkalt som reservepersonell også kan få avlagt eksamen.

Mange ulike oppgaver

Det forventes stor pågang og belastning på helsevesenet fremover. Ikke bare fordi stadig flere blir testet og innlagt på grunn av coronaviruset, men også fordi eksisterende helsepersonell er utsatt for smitte og karantene selv. Dette forventer man at også psykolog- og tannhelsetjenesten rammes av.

Dermed kan studentene ikke bare bli kalt inn til å behandle pasienter med coronasmitte, men også fylle funksjoner hvor det eksisterende personellet har blitt omdisponert til andre oppgaver eller er hjemme i karantene eller med smitte. Det kan være snakk om legekontor, primærhelsetjenesten, tannlegekontor og sykehus.

Publisert 19. mars 2020 16:04 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38