English version of this page

Åpner lesesalene og øker testkapasiteten

Universitetet i Oslo gjenåpner lesesalene. Samtidig utvides tilbudet om hurtigtesting til symptomfrie studenter og ansatte som er på campus. De bes teste seg to ganger i uken for å holde smittesituasjonen under kontroll.

Fredrikkeplassen, telt, koronatesting, mennesker

– Vi har jobbet intenst for å få på plass et forsvarlig tilbud for studentene etter at smittetallene igjen økte voldsomt i vår region. Vi har hatt tett dialog med helsemyndigheter og Oslo kommune og forsterker nå testing slik at vi kan ha åpne lesesaler i en situasjon med høyt smittetrykk, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Lesesalene gjenåpnes for studenter

To lesesaler, Eilert Sundt og Sophus Bugge, samt masterlesesalsplasser åpnes mandag 22. mars klokken 09.00. UiO jobber også for å åpne lesesalsplasser i Det juridiske fakultet fra tirsdag 23.mars. Booking av lesesalsplass åpner lørdag 20.mars på uio.no/korona.

Ber studenter teste seg to ganger i uka  

For studenter som ønsker å benytte seg av tilbudet om åpne lesesaler, anbefales det sterkt at de tester seg to ganger per uke.

– Vi har sett før at studentene gjør det de kan for å bidra til å holde smitten nede og campus åpen. Det vet jeg de vil fortsette med, sier Stølen. 

Testkapasiteten dobles i Frederikkebygningen på Blindern. Teststasjonen vil holde åpent mandag til fredag fra klokken 09-17. Testen er en selvtest for friske og symptomfrie studenter og ansatte ved universitetet, og instruksjoner for testen vises digitalt. Ved behov kan en ansatt fra SiO Helse bistå.

I tillegg jobbes det for å åpne en teststasjon i i sentrum fra tirsdag 23. mars i Stallen i Professorboligen.

Student- eller ansattkort må fremvises for de som ønsker å benytte hurtigtestilbudet.

Fortsatt fysisk lab og ferdighetsundervisning

Studenter som trenger tilgang til campus for å drive ferdighetstrening eller utføre forsøk i laboratorier for å opprettholde studieprogresjonen, får fortsatt tilgang til bygningene og fysisk undervisning i henhold til smittevernsrestriksjonene. Annen type fysisk undervisning i grupper gjøres digital. Universitetsbiblioteket er inntil videre stengt.

– På grunn av den økende smitten i Oslo har vi gått igjennom tiltakene vi har ved UiO og hatt dialog med helsemyndighetene og kommunen. Det har vært svært viktig for oss å opprettholde tilgang for studenter som trenger tilgang til lab og ferdighetstrening. Vi vet også hvor viktig lesesalene er og har nå funnet løsninger vi mener er forsvarlige, sier rektor Svein Stølen.

Oslo kommune har signalisert at de kommer med en forskrift som kan gi føringer for virksomheten.

– Smittesituasjonen er som kjent veldig alvorlig, og vi må være forberedt på at det kan komme endringer på kort varsel, sier Stølen.

 

Publisert 19. mars 2021 18:53 - Sist endret 12. okt. 2021 09:39