English version of this page

Digital undervisning og samhandling skutt i været

På en uke har den digitale samhandlingen skutt i været på Universitetet i Oslo både blant studenter og ansatte. Antall fag som nå tilbyr digital undervisning øker.

Bildet kan inneholde: bord, gulv, interiørdesign, arkitektur, rom.

Også i ledelsen samhandles det digitalt. Her fra et digitalt møte i beredskapsledelsen. Foto: UiO

Både ansatte og brukere har i løpet av en uke snudd seg rundt, installert programvare på hjemme-pc og fått på plass verktøy som kan håndtere en heldigital studie- og arbeidshverdag.

– Nå er vi skikkelig i gang og det er flott å se den store omleggingen studenter og ansatte har gjort på så kort tid.

– Men nå begynner den store jobben med å få til god pedagogisk undervisning, sier dekanene som har stått i bresjen for det digitale løftet, Morten Dæhlen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og Sten Runar Ludvigsen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Digital samhandling øker

UiOs nye videotjeneste Zoom har skutt i været fra tre til 2000 brukere den siste uken.

Det er holdt over 2.500 Zoom-møter på universitetet med ca. 24.000 deltakere og over 1 million møteminutter (16 700 timer) viser UiOs digitale barometer.

Over 1500 møter har hatt en student som organisator. Møtene varierer i antall deltakere og lengde. Det største møtet var et webinar om fullmaktsloven på det juridiske fakultetet som hadde over 600 deltakere.

Også i Teams har aktiviteten tatt seg grundig opp. Antall aktive brukere gikk på noen få dager fra 2500 til over 6000. Antall meldinger har skutt i været, det er også tilfelle med antall aktive kanaler i teams.

Digital læringsplattform

Nesten alle fakulteter har de siste årene tatt i bruk UiOs digitale læringsplattform Canvas. Her har det vært en økning med 34 % mer trafikk den siste uken.

Antall aktive studenter økte med 400 fra 20 220 til 20 620 studenter.

Antall aktive lærere økte med 170 fra 2160 til 2330 lærere.

Varsel i timeplanen

Det er blitt lettere for studenter å finne forelesningsvideoer fra timeplanene. Et varsel i timeplanen forteller at man må logge inn for å se lenker til adgangsbegrenset innhold, som forelesningsopptak og andre videoer. Varselet er lagt inn på timeplanene på emner hos alle fakulteter, unntatt ved MN-fakultetet hvor forelesningsopptak ligger åpent tilgjengelig. Alle videoer er også synlige via timeplanen i Mine studier.

Fakultetene jobber med å oppdatere læringsplattformen Canvas og timeplanleggingssystemet med digital undervisning og i løpet av fredag 27.mars vil det meste være på plass.

– Nå går UiO etter hvert over fra å få ting opp å stå til å få alle digitale flater til å supplere og understøtte hverandre.  Vi må se på hvordan de nye tjenestene fungerer i undervisning for både studenter og ansatte, sier direktør Lars Oftedal ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Forskning på digital undervisning

Å følge undervisning i digitale omgivelser er mer krevende enn å følge det i fysiske rom. På det utdanningsvitenskapelige fakultet er det forsket mye på hvordan digital undervisning kan gi læringsutbytte.

– Engasjement, lesing i forkant av undervisningen, oppsummering etter undervisningen, samt bidra med spørsmål og avklaringer er avgjørende handlinger i alle typer læringsmiljø. Dette forsterkes i digitale omgivelser. I tillegg vil samtaler bli mer krevende fordi samtaleregler må etableres og gjøres mer eksplisitt enn vi gjør til vanlig i undervisningen, sier Sten Ludvigsen pedagogikkprofessor og dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

– Vi trenger å lære og utvikle gode undervisningstilbud digitalt. Det er et langsiktig arbeid, men det er viktig at vi kommer i gang og at forelesere gjør seg erfaringer. Så må vi utvikle forskning som ser på læringseffekt av ulike metoder, sier Ludvigsen.

 

Fakta / andre tall

Publisert 27. mars 2020 15:12 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38