Digital undervisning og fortsatt hjemmekontor

Universitetet følger anbefalingen fra myndighetene om digital undervisning der dette er mulig, men legger til rette for fysisk undervisning i mindre grupper på laboratorier og i praksisundervisning.

Bildet kan inneholde: produkt, tekst, teknologi, elektronisk apparat, nettsted.

Regjeringen kom 18.januar med anbefalinger for smitteverntiltak for hele landet som gjelder fra 20.januar 2021. Oslo kommune forlenget 20.januar sin sosiale nedstengning til 4.februar.

Digital undervisning

Regjeringens føringer for høyere utdanning er "å bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne."

Universitetet i Oslo har tilrettelagt for at det kan gjennomføres fysisk undervisning for eksempel på lab, i ferdighetstrening og praksisundervisning. Ordinær undervisning skjer fortsatt digitalt. Dette fortsetter og regjeringens og kommunens budskap innebærer ikke endringer i det som er planlagt per nå, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Åpne lesesaler

Universitetet er åpent og bibliotek og lesesaler holdes åpne. Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette. Oslo kommune forbyr arrangementer.

Oppdatert informasjon om studiehverdag og undervisning finnes her  Studiehverdag - Universitetet i Oslo (uio.no)

 

All informasjon om håndtering av korona-situasjonen finnes her: https://www.uio.no/om/hms/korona/

Publisert 18. jan. 2021 17:05 - Sist endret 8. jan. 2022 21:39