English version of this page

UiO planlegger for digital undervisning til høsten

Norske helsemyndigheter varsler at det antagelig blir ulike former for koronatiltak i hele 2020. Det vil påvirke hvor mange personer som kan være i grupper. Universitetet i Oslo planlegger derfor for digital undervisning også til høsten.

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, publikum, offentlig område, begivenhet.

Velkomstseremonien på Universitetsplassen er et av arrangementene som ikke kan gå som normalt til høsten. Foto: Francesco Saggio / UiO

– Med utgangspunkt i signalene fra helsemyndighetene, og for å gi studenter og ansatte forutsigbarhet, ber vi fakultetene planlegge for digital undervisning også i høstsemesteret. Avhengig av smittesituasjonen og dersom det åpnes for noe undervisning på campus, kan det gradvis bli aktuelt med en kombinasjon av digital og ordinær undervisning, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Digitale engelskspråklige masterstudier

Fakultetene bes også om å tilrettelegge for helt digitale tilbud på engelskspråklige masterstudier.

– Det vil nå gis informasjon til potensielle internasjonale studenter, slik at de vet hvilket tilbud de kan få ved UiO høsten 2020, sier Stølen.

Planlegging for eksamen

Det er utviklet ressurssider om alternative vurderingsformer i stedet for skoleeksamen.

Studiestart

Universitetsledelsen jobber sammen med fakultetene om hvordan vi kan ta imot nye studenter i denne utfordrende situasjonen.

– Vi ser på hvordan vi kan sikre at de får en så god mottakelse som mulig. Det er svært viktig at vi sikrer at de føler seg møtt og ivaretatt og at blir godt kjent med de digitale omgivelsene vi arbeider innenfor. Vi vil komme tilbake med mer informasjon til disse studentene, sier Stølen.

Ressurssider til pedagogisk undervisning

Som bistand til fakultetene er det opprettet en ny samleside med pedagogiske ressurser for universitetets undervisere utarbeidet av LINK og KURT.

Publisert 21. apr. 2020 09:00 - Sist endret 14. jan. 2022 12:14