English version of this page

Ny student varslet smittet i uke 40

Universitetet i Oslo har i uke 40 fått beskjed om at en student er smittet med covid-19. Berørte har fått beskjed om hvordan de skal forholde seg til dette.

Uke 40

  • UiO har fått informasjon om at en student ved Det medisinske fakultetet er bekreftet smittet med covid-19. UiO bistår bydelsoverlegen med smittesporing. Medstudenter og ansatte som er nærkontakter er blitt kontaktet og satt i karantene. Oslo universitetssykehus er varslet og  smittesporing er igangsatt.

Uke 39

  • UiO har fått informasjon om at en student ved Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med covid-19. Tilfellet vil få små konsekvenser for undervisning og arbeid ved instituttet. Smittesporing er iverksatt, og smittesporingsteamet vil ta kontakt med dem de mener at bør settes i karantene.

  • UiO har fått informasjon om at en student ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med covid-19. Smittesporingsteamet kontakter studenter og ansatte som har vært i kontakt med den smittede og som de har vurdert må settes i karantene. Har du ikke hørt fra smittesporingsteamet, har de vurdert at du ikke har vært eksponert for smitte fra vedkommende. Det er ingen konsekvenser for undervisning eller arbeid ved fakultetet.          

  • UiO har fått informasjon om at en student ved Det medisinske fakultetet er bekreftet smittet med covid-19. Fakultetet bistår bydelsoverlegen med smittesporing. Medstudenter og ansatte som er nærkontakter blir satt i karantene og blir anbefalt å ta covid-19-test. OUS er varslet og smittesporing er igangsatt.
  • UiO har fått informasjon om at en student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med covid-19. Smittesporingsteamet har vurdert at dette smittetilfellet ikke vil få konsekvenser for undervisning eller arbeid ved instituttet, da vedkommende student ikke har vært på campus, men kun fulgt undervisning digitalt.

Ikke totalt tall smittede

Universitetet har ikke en totaloversikt over antall koronasmittede, men har god beredskap for å håndtere tilfeller der det er behov for informasjon og tiltak for å forebygge smittespredning. Tilfellene nevnt i denne saken er tilfeller der det er gitt informasjon lokalt til eventuelle berørte.

- På en så stor institusjon som UiO vil det være smitte og vi er opptatt av å sette i gang tiltak for å forhindre smitteutbrudd. Det kan være tilfeller der ansatte og studenter er smittet og ikke har oppholdt seg på UiO og da vil det ikke være naturlig med tiltak. Vi samarbeider godt med smittesporingsteamene i bydelene, som varsler oss ved tilfeller der eventuelle studenter eller ansatte har oppholdt seg på campus i perioden de har vært smittsomme, sier fungerende avdelingsdirektør HMS og beredskap, Johan Løberg Tofte ved Universitetet i Oslo.

Publisert 30. sep. 2020 13:59 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38