English version of this page

Ytterligere 3 studenter smittet

Universitetet i Oslo har i uke 42 fått beskjed om at ytterligere tre studenter ved Fysisk institutt er smittet med covid-19. Berørte har fått beskjed om hvordan de skal forholde seg til dette. Instituttet gjennomførte digital undervisning mandag 12. oktober.

Uke 42

  • UiO har fått informasjon om at ytterligere tre studenter ved Fysisk institutt er bekreftet smittet med covid-19. Smittesporingsteamet i Oslo kommune har kontaktet eller er i ferd med å kontakte alle studenter og ansatte som har vært i kontakt med de smittede og som de har vurdert må settes i karantene. Instituttet gjennomførte digital undervisning mandag 12. oktober. Studenter bes om å følge med på epost.   

Uke 41

  • UiO har fått informasjon om at minst seks studenter ved Fysisk institutt er bekreftet smittet med covid-19. Smittesporingsteamet i Oslo kommune har kontaktet eller er i ferd med å kontakte alle studenter og ansatte som har vært i kontakt med de smittede og som de har vurdert må settes i karantene. Instituttet vurderer konsekvenser for undervisningen. Studenter bes om å følge med på epost.                     

  • UiO har fått informasjon om at to studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med covid-19. De to har vært ute i praksis ved skoler, og de aktuelle skolene er varslet. Smittesporing er igangsatt.
  • En ansatt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er også bekreftet smittet. Berørte personer er varslet og aktuell enhet har tatt nødvendige grep for å bistå med smittesporing og ivareta smittevern.
  • Det medisinske fakultet melder at en student er bekreftet smittet med covid-19. Fakultetet bistår bydelsoverlegen med smittesporing. Studenter og ansatte som er nærkontakter, er blitt kontaktet og satt i karantene. Oslo universitetssykehus er varslet.

Ikke totalt tall smittede

Universitetet har ikke en totaloversikt over antall koronasmittede, men har god beredskap for å håndtere tilfeller der det er behov for informasjon og tiltak for å forebygge smittespredning. Tilfellene nevnt i sakene på nettsiden til UiO er tilfeller der det er gitt informasjon lokalt til eventuelle berørte.

- På en så stor institusjon som UiO vil det være smitte og vi er opptatt av å sette i gang tiltak for å forhindre smitteutbrudd. Det kan være tilfeller der ansatte og studenter er smittet og ikke har oppholdt seg på UiO og da vil det ikke være naturlig med tiltak. Vi samarbeider godt med smittesporingsteamene i bydelene, som varsler oss ved tilfeller der eventuelle studenter eller ansatte har oppholdt seg på campus i perioden de har vært smittsomme, sier fungerende avdelingsdirektør HMS og beredskap, Johan Løberg Tofte ved Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 5. okt. 2020 19:37 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38