English version of this page

Helpdesk og veiledning for digital undervisning

Universitetet i Oslo åpner fredag 20. mars en helpdesk for digitale tjenester for studenter og ansatte.

Bildet kan inneholde: produkt, tekst, teknologi, elektronisk apparat, nettsted.

Digital undervisning: nye nettsider for studenter og ansatte.

Flere enheter og lærere er allerede godt i gang med å tilby digital undervisning. Oversikt over de tekniske løsningene og pedagogiske veiledninger finner du på de sentrale nettsidene for digital undervisning på UiO.

Nyopprettet helpdesk

Fredag kl. 08.00 åpner Helpdesk for digitale tjenester. Her får du personlig veiledning via telefon, e-post og ved hjelp av fjernstyring på PC. 

Helpdesken kan bistå med alt fra teknisk hjelp i en førstelinje, mer avanserte veiledninger i bruk av ulike verktøy som Zoom, Canvas og Forelesningsopptak til en tredjelinje som gir råd om hvordan en lager et pedagogisk godt undervisningstilbud.

Helpdesken har utvidet åpningstid fra kl. 07.00-20.00 på hverdager og 10.00-16.00 de to førstkommende helgene (21.- 22. mars og 28.-29. mars).

- Universitetet mobiliserer all sin kraft for å få til et digitalt løft innen undervisning. Dette er krevende på mange fagområder og for mange undervisere, men jeg er imponert over hva som allerede er kommet i gang. Nå håper vi at helpdesk og god veiledning vil bidra til at enda flere emner kan tilby digital undervisning, sier rektor Svein Stølen.

Bred innsats fra hele universitetet

Det digitale løftet er ledet av dekan Morten Dæhlen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og dekan Sten Runar Ludvigsen på Det utdanningsvitenskapelige fakultet med stor involvering fra mange fagmiljøer.  

- Vi vil takke alle bidragsytere over hele Universitetet i Oslo for innsatsen og det har vært en glede å koordinere innsatsen. Vi vil gjerne fremheve USIT, medarbeidere fra lokale IT grupper og administrasjoner, kommunikasjonsmedarbeidere på alle nivåer, samt lærere og enheter med sterke kunnskaper om digital undervisning for alle bidragene, sier Dæhlen.

De ser frem til at all undervisning nå settes i gang digitalt.

- Alle involverte kommer til å få mange nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om digital undervisning og læring. Det blir spennende å følge med på, sier Ludvigsen.

Ikke eksamener i Silurveien våren 2020

UiO har besluttet at det ikke vil bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien våren 2020. Beslutningen tas nå for å sikre forutsigbarhet for studenter og undervisere.

Fakultetene er godt i gang med å arbeide fram alternative eksamensformer. Målet er å gjennomføre eksamenene i samme tidsrom som opprinnelig planlagt. Det kan bli variasjoner i vurderingsformene.

Praktisk informasjon om den enkelte eksamen publiseres på Mine studier og emnesidene. Studenter må følge med på disse kanalene og sitt fakultets nettside.

Digitale disputaser

Fra mandag 23. mandag etableres det en løsning hvor disputaser kan gjennomføres digitalt. Disputasen gjennomføres ved å bruke verktøyet Zoom og vil ivareta kravet om åpenhet og mulighet for deltakerne å stille spørsmål, enten i skriftlig form via chat eller muntlig.

Det vil være obligatorisk med øvelsessesjoner 48 timer før disputasen. Kandidatene kan velge mellom å gjennomføre prøveforelesningen direkte eller via opptak.

Prosjektet ledes av forskningsdekan Solveig Kristensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. En egenopprettet digital disputas-gruppe bestående av representanter fra ph.d.-gruppen og IT-gruppen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og USIT vil bistå med hjelp til gjennomføring av disputasen når det gjelder teknikk, utstyr og krav til gjennomføring.

Publisert 20. mars 2020 08:03 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38