English version of this page

Internasjonale forskere kan få tilgang

Regjeringen åpner fra 14.april 2021 for å inkludere internasjonale forskere i den søknadsbaserte ordningen for innreise. 

Forsker på laboratorium

Regjeringen kunngjorde i 13.april 2021 at de åpner opp for at flere grupper fra utlandet kan søkes om unntak for innreiserestriksjoner for gjennom sin arbeidsgiver. Ordningen innebærer et unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner, som kun kan gis til nærmere angitte grupper av utenlandske arbeids-/oppdragstakere. For mer informasjon om ordningen, se her: Personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å hindre driftsstans - Sjøfartsdirektoratet 

Utsatt behandling

Kommuner med forsterkede smitteverntiltak vil få utsatt behandling av søknader. Oslo kommune har per i dag forsterkede smitteverntiltak, og UiO avventer tilbakemelding fra kommunen om hvorvidt kommunen vurderer unntak for innreiserestriksjoner for forskere som aktuelt. Fakulteter og enheter bør forberede søkeprosessen og det kommer mer informasjon.

- Dette er svært viktig. Forskning skjer ikke i nasjonal isolasjon, men i et globalt kunnskapsfellesskap. Internasjonalt ledende forskningsmiljøer er avhengig av de beste unge forskerne og konkurransen om disse talentene er stor. I dag venter flere hundre internasjonale talenter «ved grensen» til Norge, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. 

 

 

 

 

 

Publisert 13. apr. 2021 18:36 - Sist endret 12. okt. 2021 09:39