English version of this page

Koronalettelser ved Universitetet i Oslo

Mer kapasitet på lesesaler, mulighet for noe fysisk undervisning, åpning av museene, foreningsliv og kjellerne blir lettelsene ved universitetet fra neste uke. 

studenter på lesesal

Regjeringen og Oslo kommune presenterte 21.mai nye lettelser for gjenåpning av landet og Oslo by. Lettelsene gjelder fra 26.mai.

- Vi har hele tiden sagt at vi skal være så stengt som nødvending og så åpne som mulig. Nå er jeg svært glad for at vi kan åpne mer, sier rektor Svein Stølen.

Flere lesesalsplasser og fysisk undervisning 

Det åpnes for mer fysisk undervisning (opp mot 20 personer) under forutsetning av jevnlig testing, samt krav om oversikt over hvem som er til stede og deres seteplassering, for å kunne drive effektiv smittesporing.  Det åpnes for mer kapasitet på lesesalene fra 27.mai som kan bookes i timeregistreringssystemet.

Arrangementer

Retningslinjene for Oslo tillater maks 20 personer i arrangementer innendørs, dersom det er faste plasser. For arrangementer utendørs er begrensningen 50 med faste plasser, 30 hvis det ikke er faste plasser.

Kjellere kan åpne

Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen fra 26.mai med skjenking til kl. 22.00 (nasjonale regler stiller frem til 27. mai krav om matservering, etter denne datoen er det ikke krav om servering av mat).  Det betyr at studentkjellere igjen kan åpne, så lenge de følger retningslinjene som gjelder for serveringssteder.

Foreninger

Foreningsaktiviteter kan starte fra 26.mai med samme regler som arrangementer: 20 personer i arrangementer innendørs, dersom det er faste plasser. For arrangementer utendørs er begrensningen 50 med faste plasser, 30 hvis det ikke er faste plasser.

Museer åpner

Historisk museum, Vikingskipshuset og Naturhistorisk museum kan også åpne, for dem gjelder samme retningslinjer som for butikker. 

Påbud om hjemmekontor

Påbudet om hjemmekontor der det er praktisk mulig gjelder fortsatt. Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Innenlandsreiser kan gjennomføres fra 21.mai.

Avstand og antall

For alle lettelser gjelder fremdeles restriksjoner om minst 1 avstand, begrensninger på antall og krav til smittehygiene. De nye retningslinjene gjelder etter planen frem til 10. juni, da er ambisjonen å gå til trinn 3 i gjenåpningen av Oslo.

 

Publisert 21. mai 2021 17:56 - Sist endret 12. okt. 2021 09:39